Tjänster

Processoptimering

Dra nytta av vår expertis inom strategisk processoptimering för att effektivisera verksamheten

Traditionella tillvägagångssätt för omvandling av affärsmässiga tjänster kan orsaka problem på grund av olika skäl: kunskapsluckor och information som inte delas mellan ämnesexperter, varierande processkomplexitet, underskattning av undantag och fel vid identifiering av relevanta processmätetal leder ofta till trasiga eller ofullständiga (och därmed misslyckade) omvandlingsprojekt.

Virtusas operativa metod för processdesign hjälper företag att övervinna utmaningarna med konventionella metoder, vilket möjliggör en enhetlig och korrekt processomvandling. Vårt tillvägagångssätt baseras på "lean"- och Sex sigma-principer. De ryms inom vår egenutvecklade ASD-metod (Accelerated Solution Design) för att leverera kvalitetsanalys inom 6 till 12 veckor.

Konsulttjänster för processoptimering

Analysera: Vi bedömer varje nyckelprocess inom funktioner för att identifiera källorna till manuellt arbete

Mät: Vi skapar en tidsbegränsad vägkarta för att minimera så mycket av detta manuella arbete som möjligt på kortast möjliga tid och samtidigt bibehålla eller förbättra kontroller.

Förbättra: Vi använder ramverket för processförbättringar för att bedöma vad som krävs för att eliminera källan till det manuella arbetet.

Prioritera: Vi fortsätter att iterera och spåra framsteg jämfört med slutgiltigt mål och den tidsbegränsade vägkartan.

Till sist producerar vi en detaljerad analys och ger rekommendationer för varje del av processen samt en affärsstrategi och vägkarta med fokus på snabba vinster för att påskynda avkastning på investering

Med Virtusas processförbättringsram kan kunder enkelt stödja skalbarhet samtidigt som de gör exakt beslutsfattande möjligt

Ledande varumärken har utnyttjat Virtusas ramverk för processförbättring:

 

  • En global bank omdefinierade sin "target operating model" för kärnverksamheten inom banktjänster för företag och förbättrade den övergripande effektiviteten

  • Ett finansbolag uppnådde sina affärsmässiga mål för minskade driftskostnader och förbättrade hur konsekvent den globala behandlingen utförs

  • En investeringsbank behövde utföra behandlings- och systemförbättringar för sin avdelning för kapitalmarknader. Vi hjälpte dem att identifiera en uppskattad treårig nettobesparing på 6,8 miljoner dollar och en treårig avkastning på investering på 172 %
Konsulttjänster för processoptimering

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us