Tjänster

Digital Consulting-tjänster

Snabbare TTV (Time to Value)

Att kunna leverera suveräna kundupplevelser genom banbrytande teknik är inte längre ouppnåeligt för företag. Det har snarare blivit en nödvändig del av ett företags överlevnad. Därför är det idag oerhört viktigt för företagsledare att hänga med i den digitala transformationen.  

 

Digital Consulting-tjänster
Det nuvarande affärslandskapet genomgår en disruptiv transformation med en våg av tekniska innovationer.

Därför måste också organisationer ompröva sin affärsmodell och integrera modern digital teknik för att förbättra sina affärsprocesser, kultur och övergripande kundupplevelse.

Företag kan anpassa sig till ett ständigt föränderligt landskap med nyare molnbaserad teknik, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). De kan också förbättra sitt beslutsfattande genom analys och optimera sina processer genom organisatoriska förändringar som leder till bättre resultat. Men företagen kan ibland bli förvirrade när de ska identifiera en utgångspunkt för den digitala transformationsprocessen. Utmaningen fortsätter när det blir dags att gå vidare och fastställa vägen framåt och hitta tekniker som passar deras unika behov. När det dessutom finns begränsat med tid och ekonomiska resurser blir det allt viktigare för företagen att fatta rätt beslut om hur de ska ta sig an den digitala transformationen. 

Att hitta rätt följeslagare på den digitala resan kan vara skillnaden mellan att uppnå fantastiska transformationsresultat och att se konkurrenterna springa förbi framför näsan.

När den digitala framfarten fortsätter att omforma affärsarenan är det dags att sätta människorna i centrum för den teknik som de interagerar med. Det är dags att låta tekniken vara det som gör skeendet möjligt. Rusta företaget med den digitala kraften. Virtusas digitala konsulttjänster ger företag möjlighet att navigera i det snabbt föränderliga tekniska landskapet med en digital strategi som erbjuder företaget mervärde. 

Föra samman teknik och människor för att ge ett starkare mervärde.

Riktat fokus

Skynda på TTV (Time to Value) med intressenter som arbetar mot ett gemensamt mål

Personal

Kommunicera effektivt, utveckla relevanta perspektiv, tänka kritiskt, vara kreativa och illustrera det största värdet i varje kundinteraktion

Motverka konfirmeringsbias

Fatta väl underbyggda beslut genom att ställa relevanta frågor kring en hypotes

 

Virtusas globala talang och verktygsagnostiska tillvägagångssätt gör det möjligt för företag att skörda mer hållbart affärsvärde.

Vår djupgående erfarenhet av att implementera digitala transformationer spänner över branscher från hela världen, inklusive finanstjänster, sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik. 

Dra nytta av transformation med omvälvande resultat med rätt partner.

Vi erbjuder vår expertis inom följande områden för att hjälpa ditt och andra företag. Utforska våra tjänster för att uppnå dina mål och skapa varaktiga fördelar.

/

Framgångssagor

Vi hjälper kunder att föreställa sig, utforma och implementera  strategier för digital, affärs- och IT-transformation.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.
Contact Us