Tjänster

Förklarlig AI

Få förtroende genom ökad transparens och acceptans

Lösningar och tjänster för förklarbar AI

Upproret av big data har resulterat i att många industrier använder Machine Language (ML) för att hitta olika sätt att utnyttja data till sin fördel. Bristen på resonemang finns fortfarande bland flera ML-modeller, så det är ibland svårt att förstå varför vissa beslut inträffar.

Förklarlig AI spelar en viktig roll för att låsa upp viss information för att få insikter som hjälper till med välgrundat beslutsfattande. Dagens och morgondagens branscher kräver resonemang och motivering för att förstå ett resultat och ytterligare förklara och motivera resultaten för att vinna förtroende. 

Förtroende och transparens spelar en nyckelroll för företag att verka mitt i osäkerhet. Förtroende och öppenhet kan uppnås genom tolkningsbarhet och detaljerad förklaring. Det leder till ett ökat behov av att tolka komplexa beslut, processer, data och modeller som drivs av artificiell intelligens (AI).

Virtusa tar med Explainable AI, som hjälper till att förstå orsaken och logiken bakom varje beslut samtidigt som det bibehåller och säkerställer prediktionsnoggrannhet. Det tar in aspekter som transparens, motivering, informativitet och osäkerhetsuppskattning.

 

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us