Tjänster

Conversational Artificial Intelligence (CAI)

Förvandla kundengagemang till unika upplevelser

Lösningar för konversations-AI

Med ständiga tekniska framsteg och dynamiska förändringar försöker organisationer ständigt anpassa engagemang med sina kunder samtidigt som de når ut till en bredare publik globalt. Denna förändring leder dem till fördelar, upprätthålla och förbli konkurrenskraftiga.

Idag har det ökade antalet kundkontaktpunkter nödvändigtvis uppmanat till att skala upp intelligenta bots med mer innovativa processer och ett personligt ramverk för mänskligt konversationsengagemang. Anpassningen av konversations-AI hjälper organisationer att påskynda affärsflexibilitet med exakta operativa insikter och hjälpa till att optimera kostnaden.

Virtusa ger många års erfarenhet till Conversational AI-lösningar inom flera branscher. Virtusas Conversational AI använder sig av flera språkteknologier, som inkluderar en kombination av Natural Language Processing (NLP), taligenkänning, Machine Learning (ML), Natural Language Understanding (NLU) och djupinlärning. Det hjälper våra kunder att bearbeta och kontextualisera tal eller text för att hantera och svara på input på bästa möjliga sätt.

Conversational AI av Virtusa hjälper organisationer att bli mer operativt effektiva och göra konsumentledda interaktioner sömlösa.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us