Tjänster

artificiell intelligens

Driv innovation med djup teknik

Artificiell intelligens (AI) växer snabbt och är en teknik som både riskkapitalister och teknikjättar investerar i. Det har lett till att allt fler företag använder AI för att förbättra sin effektivitet och få en konkurrensfördelar. Men oron över dataintegritet och kunskapsluckor gör att företagen måste se till att deras AI-lösningar uppfyller dataskyddsbestämmelser samtidigt som de måste hantera bristen på kvalificerade medarbetare som kan hantera utveckling och implementering av AI-lösningar.

I dag har AI har blivit en mer kraftfull och övertygande teknik som företag kan använda för att uppnå olika fördelar: förbättra kundupplevelser, förbättra driftseffektiviteten, öka noggrannheten och minska felfrekvensen, effektivisera beslutsfattandet, förbättra säkerheten och upptäckten av bedrägerier, möjliggöra förebyggande underhåll, förbättra prognoser och planering och gränssnitt för bearbetning av naturligt språk. Företag förlitar sig alltmer på datadrivna insikter och automatisering för att förbli konkurrenskraftiga.

Med AI kan företagen frigöra sin fulla potential, effektivisera beslutsfattandet och förbättra kundupplevelsen. Oavsett om det gäller att optimera arbetsflöden, förbättra noggrannheten och effektiviteten eller stärka kundengagemanget kan våra AI-lösningar hjälpa till att uppnå företagets mål snabbare och mer effektivt.

Snabbare förändring för en lovande framtid med AI

AI har potential att påskynda förändring för en lovande framtid genom att förbättra problemlösning, beslutsfattande, effektivitet, personanpassning, säkerhet och vetenskapliga upptäckter.

Genom att dra nytta av AI-teknik kan individer och organisationer uppnå sina mål snabbare och mer effektivt, vilket leder till en bättre och hållbar framtid för alla.

Bygg intelligenta företag, leverera mätbara kundupplevelser och följ krav med avseende på risk och efterlevnad genom att implementera ett framgångsrikt AI-engagemang i samarbete med en IT-expert som du kan lita på. Vår organiska kompetens backas upp av noga utvalda partnerskap med ledande universitet och leverantörer, vilket ger våra kunder en konkurrensfördel som hjälper dem att ligga i fas med den digitala utvecklingen.

Virtusa erbjuder framtidscentrerade AI-erbjudanden som hjälper företag att förbättras steg för steg:

  • förbättra kundupplevelsen
  • Förbättrad operativ effektivitet
  • Ökad noggrannhet och färre fel
  • Effektivare beslutsfattande
  • Förbättrad säkerhet och identifiering av bedrägerier
Konsulttjänster inom AI

 

 

Skapa en djärv ny värld med AI

Förvandla företaget till en AI-driven organisation.

/

Vår expertis ligger på skärningspunkten mellan hur verksamheten fungerar och vad kunderna behöver för en trygg framtid.

Vi stöttar mer än 200 globala varumärken genom att tillhandahålla lösningar som hjälper företag att arbeta smartare till lägre kostnad över hela spektrat av sin verksamhet.

Våra perspektiv

Virtusas teknik- och branschexperter delar kunskap om att hantera dagens affärs- och digitala transformationsutmaningar. Få viktiga tips och insikter för att inspirera nytänkande, undvika fallgropar och få högre resultat.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra AI-tjänster.

Contact Us