Tjänster

Cloud Operate (molndrift)

Säkerställ högsta möjliga prestanda och säker drift till optimerade kostnader med våra globala leveransfunktioner och end-to-end-hanterade molntjänster.

Virtusa driver ditt moln bättre. Vi är nästa generations Managed Service Provider (MSP) som hjälper organisationer att designa, migrera, köra, hantera och optimera app, infrastruktur och data i molnet. Vi erbjuder end-to-end-hanterade molntjänster, molnoperationsdesign, beprövade måloperationsmodeller, samt de bästa verktygen för säkerhet och kostnadsoptimering.

Cloud Management Services - Hypercare
Hypercare

Hypercare ingår i alla molnmigrations- och implementeringstjänster. Virtusa levererar SLA-driven support efter migration, och därefter distribution dygnet runt. Vårt tillvägagångssätt börjar dagar före man går live, och varar vanligtvis i 30 dagar efter man gått live för en sömlös övergång (detta kan utökas efter organisationens behov). Våra molntransformationsexperter hjälper till att uppnå en sömlös övergång genom bästa möjliga etablerade praxis och automatiseringsplattformar.

Molnhanteringstjänster – 24/7 molndrift
Molndrift dygnet runt

Virtusa erbjuder ett integrerat tillvägagångssätt för att stödja enstaka, flera eller hybridmolnmiljöer.

Våra tjänster i världsklass förbättrar tillgängligheten av affärskritiska resurser, minimerar störningar i verksamheten och minskar kostnaden för att leverera högkvalitativa molntjänster. Våra tjänster hanterar olika aspekter av applikationer som körs på molnet, inklusive plattformshantering, konsolhantering, säkerhet med mera.

Återuppfinn ditt företag för dagens molntjänster

Lär dig hur Virtusa har använt molnet för att hjälpa företag att pusha gränserna för att nå sin potential

Återuppfinn ditt företag för dagens molntjänster

Se hur vi kan hjälpa ditt företag med molnhanterade tjänster

Begär konsultation

Contact Us