Tjänster

Programhanterade tjänster

Förbättra applikationsprestanda och ge dig ut på en moderniseringsresa och samtidigt minska den totala ägandekostnaden (TCO) och uppnå högre kundnöjdhet.

Virtusas applikationstjänster och underhåll hjälper företag att trivas i dagens dynamiska, globala och mobila miljö genom att maximera affärsvärdet från befintlig och ny teknik.

 

Vi utnyttjar kraften i digital teknik och vår tekniska expertis för att hjälpa företag att ständigt förnya sig och uppnå maximal effektivitet.

 

Innovera, utveckla och få konkurrensfördelar

genom att förvandla din applikationsprestanda.

Programhanterade tjänster — Funktioner

Vi hjälper dig att modernisera din applikationsportfölj för att minska kostnaderna och öka företagets smidighet

  • Application Development (applikationsutveckling):
    Förkortade cykler, projektrisker och kostnader utan att kompromissa när det kommer till leveransens kvalitet. Application Modernization (applikationsmodernisering)

  • Application Modernization (applikationsmodernisering):
    Öka applikationens flexibilitet, förbättra anpassningen till din verksamhet och minska TCO. Application Support & Maintenance (applikationssupport & -underhåll)

  • Application Support & Maintenance (applikationssupport & -underhåll):
    Öka produktiviteten, minska underhållskostnaderna och maximera tjänstenivåerna

Vår expertis ligger på skärningspunkten mellan hur verksamheten fungerar och vad kunderna behöver för en trygg framtid.

Vi stöttar mer än 200 globala varumärken genom att tillhandahålla lösningar som hjälper företag att arbeta smartare till lägre kostnad över hela spektrat av sin verksamhet.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us