lösning

Smart ALM

Skifta åt vänster genom att arbeta smartare.

Lumos Requirements
Smart ALM-krav

Tydlighetsbedömning av intelligenta krav

En effektiv approach med fokus på korrekthet för företagsanalytiker som använder intelligenta analyser och djupinlärning för att säkerställa kravens kvalitet från början. Ber automatiskt team att bedöma RCI baserat på standardiserade checklistor. AI-rekommendationsmotorn parar ihop utvecklare som är mest lämpliga att arbeta på ett visst krav. Tillgänglig som Jira-tillägg.

 

Lumos Test
Smart ALM-test

Komplett testhantering och testoptimering

En smidig och förenklad process från skapandet av testfall till testutförande. Ger komplett spårbarhet mellan kraven, testfall och defekter.  Användargränssnittet med tankekarta hjälper testare att förtydliga testdatautrymmet, vilket fungerar som input för kombinatorisk, testningsbaserad optimerare av testpermutationer. Tillgänlig som Jira-tillägg.

 

Lumos Defects
Smart ALM-defekter

Smart defektbedömning och prioritering

Intelligent analys känner automatiskt igen defektinjektorn och säkerställer att korrigering utförs av den mest lämpade utvecklaren. Identifierar den QA-tekniker som kan ha orsakat defekten. Tillgänlig som Jira-tillägg.

 

Lumos Scrum
Smart ALM Scrum

Smart scrum-aktivering för att stärka distribuerade team

Detta möjliggör för Scrum-praxis och principer för distribuerade team som har behörighet till smidighet oavsett hur och var de jobbar från. 

Funktioner inkluderar stöd för hantering av arbetsavtal och styrning av efterlevnad av scrum. Gör det också möjligt för Scrum-team att delta i samarbetsceremonier som Daily Scrum och Sprint Review nästan som om det vore ansikte mot ansikte. Tillgänglig som Jira-tillägg.