lösning

Intelligent Engagement

Kombinera realtidsintelligens och spelifiering.

InsightLive SDLC

Företagsinstrumentpaneler för smidiga möjligheter

Ökar ansvaret och teamets synergi med realtidsinformation om teknikers produktivitet och kvalitet med smidig SDLC-automatisering för att förbättra snabbhet och smidighet. Fungerar med befintliga verktygsstackar för företag som SonarQube och Jira, vilket ökar fokus och satsning på kvalitet, produktivitet och engagemang bland tvärfunktionella, självorganiserade utvecklingsteam.

 

Polycloud Intelligence

Gör molnen smartare

Optimera och säkerställ hållbar användning av molnet med åtgärder, smarta insikter, förutsägande analyser och spelifiering för att engagera slutanvändarna.  

Utvinner data från flera API:er/datakällor som associeras till GCP, AWS och Azure för att skapa sammansatta mätetal och driva specifika beteenden som fokuserar på efterlevnad, prestanda och kostnadsredovisning.