Kära besökare, vi på Virtusa Corporation inklusive våra dotterbolag och filialer (tillsammans kallat "Virtusa" eller "vårt" eller "vi") respekterar dig och är engagerade i att hedra och skydda din integritet. Detta sekretessmeddelande beskriver vår sekretesspraxis när det gäller insamling och användning av dina personuppgifter när du besöker våra företagslokaler.

Insamling av personuppgifter

Vi får grundläggande personlig information från dig i vår besökardatabas och/eller loggbok för besökare, som inkluderar men inte är begränsad till namn, företagsnamn, telefonnummer, anledning till besök, datum och tid, fotografi etc. Videofilmer spelas också in på vårt CCTV-system som installerats i företagets lokaler.

Syfte för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar information för att säkerställa den fysiska säkerheten för människor och föremål, säkerheten för konfidentiell information som finns i företagets lokaler eller som finns tillgänglig från företagets lokaler. Detta görs för att förhindra förlust, bedrägerier, stölder, skador, terrorism och andra sådana händelser i företagets lokaler.

Användning, säkerhet och lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter underhålls på ett säkert sätt. Endast behöriga anställda och säkerhetspersonal har tillgång till dem. Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för de ändamål som anges ovan eller för att följa lagkrav enligt tillämplig lagstiftning. CCTV-bilder lagras i 90 dagar innan de raderas automatiskt. Vi överför eller delar INTE dina personuppgifter med andra personer eller organisationer, såvida det inte krävs eller tillåts enligt lag. Sekretess

Dina rättigheter

Du har rättigheter enligt lag angående dina personuppgifter. Om du vill utöva dem eller om du har några problem med hur dina uppgifter behandlas kan du kontakta vårt dataskyddsombud dpooffice@virtusa.com .