Vi på Virtusa Corporation, inklusive dess dotterbolag och filialer (gemensamt kallade "Virtusa" eller "vårt" eller "vi"), kan samla in och underhålla viss personlig information om våra anställningskandidater (kallas "du" eller "din") som en del av register över rekryterings- och resursaktiviteter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och underhåller nedanstående kategorier av personuppgifter och känsliga personuppgifter om våra anställningskandidater. De personuppgifter som samlas in kan inkludera men är inte begränsade till:

 • Identifieringsinformation inklusive namn, ålder, födelsedatum, e-postadress, hemadress, kontaktuppgifter, statligt utfärdade identifikationsnummer, fotografier, demografisk information, medborgarskap, nationalitet, civilstånd etc.
 • Utbildnings- och professionella uppgifter inklusive högre utbildning, certifieringar, tidigare anställningshistorik etc.
 • Språk som talas, medborgarskap och nationalitet så att vi kan kontrollera din lämplighet för en specifik roll och arbetsplats.
 • Onlineinformation, t.ex. information som du tillhandahåller på "MyCareer"-portalen som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer etc.
 • Teknisk information: När du öppnar våra tjänster online skapar våra webbservrar automatiskt register över ditt besök. Läs vår webbplats sekretesspolicy genom att besöka https://www.virtusa.com/privacy-statement/ för mer information.
 • Information som samlats in under intervjuer: Som en del av vår intervjuprocess kan vi spara kommentarer som våra intervjuare noterat.
 • Information som finns från offentliga källor samt information relaterad till referenskontroller, beroende på vilken position du söker och där det är nödvändigt för rekryteringsverksamheten.
 • När du väl har listats kan vi samla in ytterligare information såsom myndighets-ID, förväntan på kompensations- och ersättningsinformation, information om dina familjemedlemmar (för administration av förmåner), pass, visum och arbetstillstånd (för utländska personer), rapporter för bakgrundskontroller, inklusive utbildnings-, anställnings- och straffkontroller etc. där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning. Vi kan samla in dina bankkontouppgifter, information om de utgifter som du har fått och relevanta fakturor för att ersätta eventuella utgifter som du har haft under intervjuprocesserna.

De känsliga personuppgifter som samlas in kan innehålla:

 • Information om din hälsa: såsom resultat av fysisk undersökning, olycksfalls- och personskaderapporter, funktionshinderstatus etc.
 • Information relaterad till etniskt ursprung eller religiös övertygelse för att följa lokala lagar.
 • Uppgifter om brottsliga domar och brott som samlats in från bakgrundskontroller.

Syften med behandlingen av dina personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för Virtusas rekryterings- eller resursaktiviteter. Denna information kommer att samlas in av oss direkt från dig när du ansöker (online eller via e-post eller personligen), genom hänvisningar från dina vänner, familj till professionella kontakter som arbetar på/med Virtusa och från tredje part (rekryteringsbyråer, bakgrundsverifieringsbyråer), som också kan inkludera offentliga källor såsom professionella nätverksplattformar. Syftet är att följa alla juridiska krav, eftersträva våra legitima affärsintressen och försvara vår ställning i rättsliga förfaranden. Dina personuppgifter ska användas på följande sätt:

 • Kommunicera med dig i samband med rekryteringsaktiviteter:
  • För att få ytterligare information om din lämplighet för rollen vid behov;
  • För att informera dig om lediga tjänster;
  • För att ge dig information om din ansökan och för att uppfylla dina önskemål.
 • Hantera rekryterings- och resursaktiviteter, inklusive aktiviteter relaterade till organisationsplanering. Vi kan använda din information:
  • För att skapa och genomföra intervjuer och utvärderingar;
  • För att utvärdera, välja ut och rekrytera sökande;
  • För att kontakta tredjepartsdomare från dig för att utvärdera dina tidigare prestationer.
  • Om din profil är på listan kan vi samla in ytterligare personuppgifter för att utföra bakgrundskontroller (i enlighet med lokal lag), underlätta resor för intervjuer ansikte mot ansikte och för att införa ett anställningsbrev.
 • Övervakning och utveckling av vår rekryteringsprocess – Vi kan använda dina personuppgifter och aggregerad anonym information för att utveckla och förbättra våra rekryteringsprocesser, webbplatser och andra relaterade tjänster.
 • Revisionsöverensstämmelse – Vi kan behandla personuppgifter som en del av våra revisionsprocesser och engagera tredjepartsrevisorer för att följa gällande lagar och legitima affärsintressen för företaget.
 • Boende för funktionshinder – I vissa fall kan vi ta emot eller begära information om hälsa som funktionshinder för att kunna göra nödvändiga åtgärder under vår intervjuprocess. Virtusa ska behandla sådan information endast baserat på ditt uttryckliga samtycke.
 • Förebyggande av bedrägerier – Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att förebygga bedrägerier i enlighet med företagets legitima intressen.
 • Nya anställningsmöjligheter – Om du har uttryckt intresse för att arbeta för oss i framtiden kan vi behålla relevanta dokument som samlats in under rekryteringsprocessen som innehåller dina personuppgifter för framtida anställningsrelaterade möjligheter.

 

Dela data med tredje part

 • Där det krävs eller tillåts enligt lag kan personuppgifter lämnas till andra, såsom tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter.
 • Ibland kan vi överväga företagstransaktioner som fusion, förvärv, omorganisation, tillgångsförsäljning eller liknande. I dessa fall kan vi överföra eller tillåta tillgång till information för att möjliggöra bedömning och genomförande av den transaktionen.
 • Vi kan använda utvalda tredje parter för att utföra vissa aktiviteter för att hjälpa oss att driva vår verksamhet (som molntjänsteleverantörer, leverantörer av IT-support), för att underlätta språktester (språkbedömningsbyråer), för att utföra bakgrundskontroller (bakgrundsverifieringsbyråer) för att underlätta dina resor och kostnader (rese- och immigrationsleverantörer) och för att underlätta revisioner (tredjepartsrevisorer).
 • Vi delar information med vår interna personal och vår företagsgrupp för screening och intervjuändamål.

 

Förekomsten av automatiserad profilering och beslutsfattande

Vi utför inga bearbetningsaktiviteter som involverar automatiserad profilering och beslutsfattande.  

För vidare information

För mer information, till exempel dina rättigheter avseende dina personuppgifter, överföring av personuppgifter, datalagring och säkerhetsåtgärder som Virtusa genomför, klicka här .