Vi på Virtusa Corporation, inklusive dotterbolag och filialer (gemensamt benämnt "Virtusa" eller "vår" eller "vi"), kan samla in och lagra viss personlig information om våra kunder (kallas "kund" eller "du" eller "din") i samband med tjänsterna vi tillhandahåller till våra kunder.

 Insamling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att skapa en koppling till vår kund (som du arbetar för eller representerar), ge dig och kunden en bättre kundupplevelse och se till att marknadsföringsmaterialet vi skickar till dig återspeglar dina personliga preferenser. Kategorierna av personuppgifter som vanligtvis samlas in och behandlas:

 • Personliga uppgifter (t.ex. namn, kön, hemvistland);
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, kontaktnummer, postadress);
 • Ekonomiska uppgifter (t.ex. lön och andra inkomster och investeringar, förmåner, skattestatus); och
 • Jobbuppgifter (t.ex. beteckning, jobbroll, jobbtitel, företag du representerar).

Personuppgifterna samlas in eller erhålls från följande kanaler:

 • Information när du besöker vår webbplats
 • Genom att registrera dig hos Virtusa
 • E-postkampanjer
 • Information när du öppnar vårt innehåll på vår(a) tredjepartswebbplats(er)
 • Företagsmarknadsföring och evenemang inom tankeledarskap
 • Information erhållen från tredje parts företagskatalog och tjänster
 • Information erhållen från våra affärsledare
 • Information erhållen från offentliga källor och professionella nätverksplattformar som LinkedIn.
 • Information mottagen före/under fullgörandet av avtalsmässiga tjänster

 

Syften med behandling av dina personuppgifter

 • För att kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer, håll dig uppdaterad om tankeledarskap och marknadsföringsmaterial och för att bättre hjälpa dina behov, ibland med ditt samtycke.
 • Att bjuda in dig till sponsrade evenemang eller evenemang arrangerade av Virtusa som kan vara av intresse för dig baserat på din roll inom företaget och/eller branschen.
 • Att genomföra marknadsundersökningar och marknadsföringskampanjer.
 • För att utföra de tjänster som vi har kontrakterats av kunden som du företräder för att leverera, och att kontakta dig för kundvårdsrelaterade ändamål, inklusive regelbunden kommunikation om projektstatus, meddela problem/oro, dela projektleveranser och genomföra dagliga projektaktiviteter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter.
 • För att kommunicera med dig om vårt tjänsteerbjudande, till exempel för att informera dig om att våra tjänster har ändrats eller för att skicka viktiga varningar och andra sådana meddelanden som rör våra produkter och/eller tjänster.
 • Som en del av våra e-postkampanjer kommer vi att spåra när du tar emot, öppnar, klickar på en länk eller delar ett e-postmeddelande du får från Virtusa och utför automatiserad profilering av sådan information för att utvärdera ditt intresse för våra tjänsterbjudanden eller kampanjer för att hjälpa oss att identifiera och rikta in oss på potentiella kunder eller affärspartners och att skräddarsy vårt marknadsföringsinnehåll och förse dig med relevant och aktuellt innehåll baserat på dina intressen.
 • Som en del av vårt försäljningsprogram kan våra representanter ringa dig för att informera dig om våra tjänsterbjudanden eller kampanjer och kan spela in deras feedback och observationer av sådana konversationer för att hjälpa oss att identifiera och rikta in oss på potentiella kunder och affärspartners.
 • Vi engagerar noggrant utvalda tredjepartsleverantörer för att genomföra undersökningar för att få feedback från dig om de tjänster som Virtusa för närvarande tillhandahåller till företaget du representerar. Vi använder dina svar för att förstå våra styrkor och identifiera förbättringsområden för att utveckla nya och förbättrade produkter, hjälpa oss att betjäna företaget du representerar bättre och förbättra våra övergripande tjänsteerbjudanden och affärsstrategier.

Du kan alltid välja att välja bort de marknadsföringsaktiviteter/kommunikationer som nämns ovan genom att skriva till oss på dpooffice@virtusa.com .

  Dela personuppgifter med tredje part

 • Vi kan använda noggrant utvalda tredje parter för att utföra vissa aktiviteter för att hjälpa oss att driva vår verksamhet (såsom molntjänsteleverantörer, IT-supportleverantörer) och för att utföra undersökningar (tredjepartsundersökningsleverantörer).
 • Där det krävs eller tillåts enligt lag kan personuppgifter lämnas till andra, såsom tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter.
 • Ibland kan vi överväga företagstransaktioner som fusion, förvärv, omorganisation, tillgångsförsäljning eller liknande. I dessa fall kan vi överföra eller tillåta tillgång till information för att möjliggöra bedömning och genomförande av den transaktionen. Om vi köper eller säljer något företag eller tillgångar kan personuppgifter överföras till tredje part som är inblandade i transaktionen.

 

Förekomsten av automatiserad profilering och beslutsfattande

Vi använder automatiserad profilering under begränsade omständigheter relaterade till e-postkampanjer. Som en del av våra e-postkampanjer kommer vi att spåra när du tar emot, öppnar, klickar på en länk eller delar ett e-postmeddelande du får från Virtusa med en automatiserad lösning. Den automatiserade lösningen profilerar informationen som spåras för att utvärdera ditt intresse för våra tjänsterbjudanden eller kampanjer. Detta gör att vi kan identifiera och rikta in oss på potentiella kunder eller affärspartner och förse dig med relevant och aktuellt innehåll baserat på dina intressen.

För vidare information

För mer information, till exempel dina rättigheter avseende dina personuppgifter, överföring av personuppgifter, datalagring och säkerhetsåtgärder som Virtusa genomför, klicka här .