Vi på Virtusa Corporation, inklusive dess dotterbolag och dotterbolag (gemensamt kallade "Virtusa" eller "vår" eller "vi"), är starkt engagerade i att respektera din integritet. Virtusa kan samla in och underhålla viss personlig information om våra kunder (kallad "klient" eller "du" eller "din") i samband med att tillhandahålla tjänster till våra kunder.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att upprätta en koppling till dig (som du arbetar för eller representerar), ge dig och kunden en bättre kundupplevelse genom att analysera din användning av vår webbplats. och se till att marknadsföringsmaterialet vi skickar till dig återspeglar dina personliga preferenser. De kategorier av personuppgifter som vanligtvis samlas in och behandlas:

 • Personliga uppgifter (t.ex. namn, kön, hemvistland);
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, kontaktnummer, postadress); och Jobbinformation (t.ex. beteckning, jobbroll, jobbtitel, företag du representerar).

Personuppgifterna samlas in eller erhålls från följande kanaler:

 • Information när du besöker vår webbplats
 • Genom att registrera dig hos Virtusa
 • E-postkampanjer
 • Information när du öppnar vårt innehåll på vår(a) tredjepartswebbplats(er)
 • Företagsmarknadsföring och evenemang inom tankeledarskap
 • Information erhållen från tredje parts företagskatalog och tjänster
 • Information erhållen från våra affärsledare
 • Information erhållen från offentliga källor och professionella nätverksplattformar som LinkedIn.
 • Information mottagen före/under fullgörandet av avtalsmässiga tjänster

Syften med behandling av dina personuppgifter

 • För att kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer, håll dig uppdaterad om tankeledarskap och marknadsföringsmaterial och för att bättre hjälpa dina behov, ibland med ditt samtycke.
 • Att bjuda in dig till sponsrade evenemang eller evenemang arrangerade av Virtusa som kan vara av intresse för dig baserat på din roll inom företaget och/eller branschen.
 • Att genomföra marknadsundersökningar och marknadsföringskampanjer.
 • För att utföra de tjänster som vi har kontrakterats av kunden som du företräder för att leverera, och att kontakta dig för kundvårdsrelaterade ändamål, inklusive regelbunden kommunikation om projektstatus, meddela problem/oro, dela projektleveranser och genomföra dagliga projektaktiviteter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter.
 • För att kommunicera med dig om vårt tjänsteerbjudande, till exempel för att informera dig om att våra tjänster har ändrats eller för att skicka viktiga varningar och andra sådana meddelanden som rör våra produkter och/eller tjänster.
 • Som en del av vårt försäljningsprogram kan våra representanter ringa dig för att informera dig om våra tjänsterbjudanden eller kampanjer och kan spela in deras feedback och observationer av sådana konversationer för att hjälpa oss att identifiera och rikta in oss på potentiella kunder och affärspartners.
 • För att genomföra undersökningar för att få feedback från dig om de tjänster som för närvarande tillhandahålls av Virtusa till det företag du representerar. Vi använder dina svar för att förstå våra styrkor och identifiera förbättringsområden för att utveckla nya och förbättrade produkter, hjälpa oss att betjäna det företag du representerar bättre och förbättra våra övergripande tjänsteerbjudanden och affärsstrategier.

Du kan alltid välja att välja bort de marknadsföringsaktiviteter/meddelanden som avses ovan genom att skriva till oss på dpooffice@virtusa.com.

Säkerhet

Virtusa har implementerat tekniska, fysiska, avtalsenliga och organisatoriska skyddsåtgärder i syfte att skydda personuppgifternas säkerhet från förlust, skada eller obehörig användning, avslöjande, ändring eller  åtkomst, med hänsyn till uppgifternas natur och riskerna som de utsätts för på grund av mänskligt handlande eller den fysiska eller naturliga miljön.

Överföring och utlämnande av personuppgifter med tredje part

Vi är en del av en internationell koncern och överför och lämnar därför ut personuppgifter om dig till länder utanför ditt bosättningsland och utanför EU. Även om sådan information är utanför ditt land, är den föremål för lagarna i det land där den är belägen och kan vara föremål för utlämnande till regeringar, domstolar eller brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter i ett sådant annat land, i enlighet med lagarna i ett sådant land.

Vi överför personuppgifter mellan våra anslutna enheter och leveranscenter, samt till tredje parts tjänsteleverantörer, för de ändamål som förklaras ovan.

Vi kräver att våra dotterbolag och tjänsteleverantörer upprätthåller sekretessen för dina personuppgifter och håller dina personuppgifter säkra.  Vi kräver också att de endast använder dina personuppgifter för de begränsade ändamål för vilka de tillhandahålls, och att de kasseras när de inte längre behövs för dessa ändamål.  Under vissa omständigheter kan vi tillåta våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer att behålla aggregerad, anonymiserad eller statistisk information som inte identifierar dig.  Vi tillåter inte våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer att lämna ut dina personuppgifter till obehöriga parter eller att använda dina personuppgifter för deras direktmarknadsföringsändamål.

 • Vi kan använda noggrant utvalda tredje parter för att utföra vissa aktiviteter för att hjälpa oss att driva vår verksamhet (såsom molntjänsteleverantörer, IT-supportleverantörer) och för att utföra undersökningar (tredjepartsundersökningsleverantörer).

Förekomsten av automatiserad profilering och beslutsfattande

Vi använder automatiserad profilering under begränsade omständigheter relaterade till e-postkampanjer.  Som en del av våra e-postkampanjer spårar vi när du tar emot, öppnar, klickar på en länk eller delar ett e-postmeddelande du får från Virtusa med hjälp av en automatiserad lösning. Den automatiserade lösningen profilerar den information som spåras för att utvärdera ditt intresse för våra tjänsteerbjudanden eller kampanjer. Detta gör det möjligt för oss att identifiera och rikta in oss på potentiella kunder eller affärspartners och förse dig med relevant och aktuellt innehåll baserat på dina intressen.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, med hänsyn till vårt behov av att svara på dina frågor eller lösa problem, något annat syfte som beskrivs ovan eller för att uppfylla lagkrav enligt tillämpliga lagar). Detta innebär att vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en rimlig tid efter att t.ex. kontraktet med den kund du representerar har löpt ut eller efter att din förfrågan har behandlats. Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas från alla Virtusa-system.

För vidare information

För mer information, till exempel dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter, överföring av personuppgifter, datalagring och säkerhetsåtgärder som implementerats av Virtusa, klicka här.