Webbplatsens sekretesspolicy

Vi på Virtusa Corporation, inklusive dess dotterbolag och filialer (gemensamt kallat "Virtusa" eller "vårt" eller "vi"), är starkt engagerade i att respektera din integritet. Denna sekretesspolicy beskriver vår integritetspraxis beträffande personuppgifter som samlas in via vår webbplats.

Eventuella frågor angående vår sekretesspolicy ska riktas till dataskyddsombudet (information ges i avsnittet Kontakter nedan).

 

Våra bearbetningsaktiviteter

För att ta reda på mer, gå till de avsnitt i detta meddelande som är relevanta för dig.

Webbplatsbesökare (se nedan) | Kunder | Besökare på kontor | Kandidater för anställning

 

Insamling och användning av personuppgifter

 1. Personuppgifter samlas in automatiskt
  Vår webbplats samlar in viss information automatiskt och lagrar den som loggar. Informationen som vi samlar in är som följer:
  • Internetprotokolladresser (IP), regionen eller den allmänna platsen där din dator eller enhet ansluter till internet, enhetstyp som används för att komma åt webbplatsen, webbläsartyp, operativsystem och annan information om användningen av Virtusas webbplats, inklusive en historik över sidor du visar. Detta görs vanligtvis för att känna igen din enhet, sidorna på vår webbplats som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor och annan statistik för att göra det möjligt för oss att ge dig en bättre användarupplevelse i dina framtida besök på denna webbplats.
  • Virtusas webbplats använder också cookies och spårpixlar. Virtusa har aktiverat personliga annonser baserat på dina intressen, med hjälp av information som görs tillgänglig när du interagerar med vår webbplats. Personliga eller riktade annonser visas baserat på dina aktiviteter på Virtusa och tredjepartswebbplatser som inkluderar, men är inte begränsat till att besöka webbplatsen och interagera med innehåll som tillhandahålls på webbplatsen. Kakor används för att göra det möjligt för oss att lära oss vilka åtgärder du utför på webbplatsen. Dessa annonser visas på externa webbplatser som inte är anslutna till Virtusa. För att veta mer om vår användning av cookies, se vår Sekretesspolicy för cookies .
 1. Personuppgifter som samlats in från dig
  Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig på följande sätt:
  • Genom att ange information för att kontakta oss samlar vi in ditt namn, e-postadress, hemvistland, telefonnummer, jobbtitel, företag som du representerar och information om förfrågan för att göra det möjligt för oss att svara på en allmän/företagsförfrågan från dig på uppdrag av ditt företag.
  • Du ger oss information under registreringarna. För att skicka våra nyhetsbrev, andra nyhetsmeddelanden som du kanske har prenumererat på och webbseminarier ber vi om ditt namn, telefonnummer, Virtusa webbplatsens integritetspolicy – v4.0-beteckning, e-postadress och företag du representerar. Observera att vi också kan samla in all information som du kan ha nämnt i all kommunikation/e-post som du skickar till oss efter att du registrerat dig hos oss.
  • Du ger oss din e-postadress när du prenumererar på och använder e-postinställningscentret. Inställningscentret håller reda på dina kommunikationspreferenser (via e-post) och intresseområden (som att ta emot nyhetsbrev och/eller e-postmeddelanden från webbseminarier) som du antingen har valt eller valt bort.
  • Genom att ange information om registrering hos Virtusa Careers får vi ditt namn och e-post-ID för att kontakta dig som anställningskandidat och överväga dig för jobbmöjligheter inom Virtusa.

Vi behandlar endast den mottagna informationen för att uppfylla våra legitima affärsintressen för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och produkter, svara på dina frågor, skapa kommunikation med potentiella kunder (som du representerar) och för att förbättra användarupplevelsen. Vi kan behandla information som en del av våra granskningsprocesser eller kan tillhandahålla personuppgifter där så krävs eller tillåts enligt lag till andra, som tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter

Från tid till annan kan vi överväga företagstransaktioner som fusioner, förvärv, omorganisation, tillgångsförsäljning eller liknande. I sådana fall kan vi överföra eller tillåta tillgång till information för att möjliggöra bedömning och genomförande av transaktioner.

Du har också möjlighet att prenumerera/välja att få nyhetsbrev, nya meddelanden och marknadsföringsinnehåll. Du kan välja bort sådana alternativ med hjälp av vår blogg eller klicka på länken "avprenumerera" längst ner i ett nyhetsbrev. Virtusa ska följa dina preferenser.

 

Säkerhet

Virtusa har implementerat adekvata tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, i linje med branschstandarder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter, inklusive förhindrande av deras ändring, förlust, skada, obehörig behandling eller åtkomst, med hänsyn till informationens natur och riskerna som de utsätts för på grund av mänsklig handling eller den fysiska eller naturliga miljön.

Viktiga säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella, inkluderar och är inte begränsade till följande:

 • Begränsa åtkomsten till dina personuppgifter till Virtusa-anställda strikt enligt behov av kunskapsbasis, som att svara på din förfrågan eller begäran.
 • Virtusa följer ISO 27001, Certification on Information Security Management Systems och granskas årligen av det oberoende revisionsorganet, British Standards Institute (BSI) för effektivitet av kontroller för att skydda Virtusa och kundernas information.
 • Virtusa genomgår regelbunden penetrationstest av oberoende tredjepartsleverantörer.
 • Virtusas anställda förväntas följa Virtusas uppförandekod och sekretessutbildningar, allt missbruk av information kan få stränga disciplinära åtgärder.
 
Överföringar av personuppgifter

Vi ingår i en internationell företagsgrupp och överför därför personuppgifter om dig till länder utanför EU. Klicka här för att se en lista över våra företag inom vår företagsgrupp.

Vi överför personuppgifter mellan våra dotterbolag och filialer och leveranscenter för de syften som förklaras ovan.

Dina personuppgifter lagras i databaser och på servrarna för de molnbaserade databashanteringstjänster som Virtusa anlitar inom och utanför EU.

När vi överför personuppgifter utanför EU överför vi antingen personuppgifter till länder som ger en adekvat skyddsnivå (som fastställs av Europeiska kommissionen) eller så har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. Lämpliga skyddsåtgärder för att täcka dessa överföringar är i form av standardavtals-/dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Virtusa tillhandahåller ingen personlig information till annonsörer som visar personliga annonser. Annonsörer kan ge oss information om dig (till exempel de webbplatser där du har fått annonser) som vi kan använda för att ge dig mer relevant och användbar reklam. Annonsörer använder teknik för att visa de annonser som visas på våra webbplatser direkt till din webbläsare. De kan använda cookies för att mäta effektiviteten i sina annonser och för att anpassa annonsinnehållet.

 

Lagring av personuppgifter

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt med beaktande av vårt behov av att svara på dina frågor eller lösa problem, något annat syfte som beskrivs ovan eller för att följa lagkrav enligt tillämplig lagstiftning. Detta innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tid efter till exempel slutet på avtalet med den kund du representerar, eller efter att din fråga har behandlats. Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas från alla Virtusa-system.

Vi påminner dig om att du har rätt att när som helst radera dina personuppgifter. Du kan alltid välja att neka till detta genom att skriva till oss på dpooffice@virtusa.com .

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begär åtkomst till dina personuppgifter och begär information om bearbetningsaktiviteter som utförs av Virtusa.
 • Begär att dina personuppgifter rättas till om de är felaktiga eller ofullständiga
 • Begär radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av Virtusa under vissa omständigheter.
 • Gör invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format under vissa omständigheter.
 • Lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet.
 • Motsätta dig och inte vara föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling (inklusive profilering), som ger rättsliga effekter eller påverkar dig väsentligt.
 • Dra tillbaka ditt samtycke som du kan ha gett oss när som helst genom att kontakta oss.

För att utöva de rättigheter som beskrivs ovan beträffande dina personuppgifter kan du också kontakta vår dataskyddsombud dpooffice@virtusa.com

 

 
Externa webbplatslänkar

Denna webbplats innehåller länkar som kan leda dig till andra webbplatser. Var försiktig när du öppnar dessa länkar, eftersom Virtusa inte ansvarar för sekretesspraxis eller innehållet på sådana andra webbplatser.

Ändringar i vår integritetspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 18 januari 2021. Den täcker aspekterna av EU:s GDPR, UK GDPR och CCPA. Vi uppdaterar denna policy vid alla ändringar i globala sekretessregler som gäller oss, eller åtminstone årligen. Vi rekommenderar dock att du tittar tillbaka på policyn då och då för att söka efter uppdateringar.

Våra kontaktuppgifter

Virtusa är personuppgiftsansvarig gällande dataintegritet. Om du har några problem med hur dina uppgifter behandlas kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dpooffice@virtusa.com