Webbplatsens sekretesspolicy

Vi på Virtusa Corporation, inklusive dess dotterbolag och dotterbolag  (sammantaget kallade "Virtusa" eller "vår" eller "vi"), är starkt engagerade i att respektera din integritet. Denna webbplatsens sekretesspolicy beskriver vår sekretesspraxis angående personuppgifter som samlas in via vår webbplats, som inkluderar https://www.virtusa.com/ och alla våra relaterade webbplatser (tillsammans vår "webbplats").

Alla frågor angående vår sekretesspraxis ska ställas till dataskyddsombudet (detaljerna finns i avsnittet Kontakter nedan).

 

Våra bearbetningsaktiviteter

För att ta reda på mer, gå till de avsnitt i detta meddelande som är relevanta för dig.

Webbplatsbesökare (se nedan) | Kunder | Besökare på kontor | Kandidater för anställning

Insamling och användning av personuppgifter

 1. Personuppgifter samlas in automatiskt
  Vår webbplats samlar in viss information automatiskt och lagrar den i loggar. Informationen som samlas in av oss är följande:
  • IP-adresser, regionen eller den allmänna plats där din dator eller enhet ansluter till internet, enhetstyp som används för att komma åt webbplatsen, webbläsartyp, operativsystem och annan information om användningen av Virtusas webbplats, inklusive en historik över sidor du visar. Detta görs vanligtvis för att identifiera din enhet, sidorna på vår webbplats som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor och annan statistik för att göra det möjligt för oss att ge dig en bättre användarupplevelse i dina framtida besök på denna webbplats.
  • Virtusas webbplats använder också cookies och spårpixlar. Virtusa har aktiverat personliga annonser baserat på dina intressen, med hjälp av information som görs tillgänglig när du interagerar med vår webbplats. Personliga eller riktade annonser visas baserat på dina aktiviteter på Virtusa och tredjepartswebbplatser som inkluderar, men inte är begränsat till, att besöka webbplatsen och interagera med innehåll som tillhandahålls på webbplatsen. Cookies används för att göra det möjligt för oss att se vilka åtgärder du utför på webbplatsen. Dessa annonser visas på externa webbplatser som inte är anslutna till Virtusa. För att få veta mer om vår användning av cookies, se vår Sekretesspolicy för cookies.
 2. Personuppgifter som samlas in från dig
  Vi samlar in personuppgifter direkt från dig på följande sätt:
  • När du anger information i avsnittet "Kontakta oss" samlar vi in ditt namn, e-postadress, bosättningsland, telefonnummer, tjänstetitel, företaget du representerar och information om förfrågan för att göra det möjligt för oss att svara på en allmän förfrågan eller en förfrågan som görs av dig för ditt företags räkning.
  • Du ger oss information vid registreringen. För att kunna skicka dig våra nyhetsbrev, andra nyhetsaviseringar som du kan ha prenumererat på och webbseminarier ber vi om namn, telefonnummer, titel, e-postadress och företag du representerar. Observera att vi också kan samla in all information som du kan ha nämnt i kommunikation/e-postmeddelanden som du skickar till oss efter att du registrerat dig hos oss.
  • Du ger oss din e-postadress när du prenumererar på och använder e-postinställningscentret. Inställningscentret håller reda på dina kommunikationspreferenser (via e-post) och intresseområden (som att ta emot nyhetsbrev och/eller e-postmeddelanden från webbseminarier) som du antingen har valt eller valt bort.
  • Genom att ange information vid registrering hos Virtusa Careers ger du oss ditt namn och din e-postadress för att vi ska kunna kontakta dig som kandidat för anställning och överväga att erbjuda dig jobbmöjligheter inom Virtusa.

Barninformation

Vår webbplats är inte designad eller riktad till barn. Vi kommer inte avsiktligt att samla in, underhålla eller distribuera information om någon under 16 år. 

Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som har lämnat personuppgifter utan din vetskap och samtycke, kan du begära att vi tar bort den minderåriges  information genom att maila oss på dpooffice@virtusa.com

Rättsliga grunder för insamling och användning av information

Vi samlar in, använder och vidarelämnar den mottagna informationen endast för att fullfölja våra legitima affärsintressen av att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och produkter, svara på dina frågor, etablera kommunikation med potentiella kunder (som du representerar) och för att förbättra användarupplevelsen genom att analysera din användning av vår webbplats. Vi kan också använda information som en del av våra revisionsprocesser, för att upprätthålla våra avtal med dig (inklusive användarvillkoren för vår webbplats), för att skydda våra rättigheter, system, egendom och personal och för sådana andra ändamål som krävs eller tillåts av lag. 

Du har också möjlighet att prenumerera/välja att få nyhetsbrev, nya varningar och marknadsföringsinnehåll. Du kan välja bort sådana alternativ med vår blogg eller klicka på länken ”avsluta prenumerationen” längst ner i ett nyhetsbrev via e-post. Du kan också välja bort genom att kontakta oss direkt med hjälp av kontaktinformationen i avsnittet ”Våra kontaktuppgifter” nedan.  Vi kommer att sträva efter att svara på din begäran om bortval omgående, men vi ber dig att ge oss en rimlig tid för att behandla din begäran.  Observera! Om du väljer bort att ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden kan vi fortfarande behöva skicka dig annan typ av kommunikation om din användning av vår webbplats eller andra frågor.

Säkerhet

Virtusa har implementerat tekniska, fysiska, avtalsenliga och organisatoriska skyddsåtgärder i syfte att skydda personuppgifternas säkerhet från förlust, skada eller obehörig användning, avslöjande, ändring eller  åtkomst, med hänsyn till uppgifternas natur och riskerna som de utsätts för på grund av mänskligt handlande eller den fysiska eller naturliga miljön.

Viktiga säkerhetsåtgärder inkluderar och är inte begränsade till följande:

 • Att använda teknik och processer för att begränsa åtkomsten till dina personuppgifter till Virtusas anställda på grund av att de behöver veta, till exempel för att svara på din förfrågan eller begäran.
 • Virtusa följer ISO 27001, Certification on Information Security Management Systems, och granskas årligen av det oberoende revisionsorganet, British Standards Institute (BSI) för effektiviteten av kontroller för att skydda Virtusa och kunders information.
 • Virtusa genomgår regelbunden penetrationstest av oberoende tredjepartsleverantörer.
 • Virtusas anställda förväntas följa Virtusas uppförandekod och sekretesspolicy, och all missbruk av information är föremål för strikta disciplinära åtgärder.

Överföringar och utlämnande av personuppgifter

Vi är en del av en internationell grupp av företag och som sådan överför och vidarelämnar vi personuppgifter om dig till länder utanför ditt hemland. När sådan information hanteras utanför ditt land lyder den under lagarna i det land där den befinner sig och kan komma att vidarebefordras till regeringar, domstolar eller brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter i ett sådant annat land, i enlighet med lagstiftningen i detta land.

Vi överför personuppgifter mellan våra anslutna enheter och leveranscenter, såväl som till tredje parts tjänsteleverantörer, för de syften som förklaras ovan. Klicka här för att se en lista på företagen i vår företagsgrupp. Vi kräver att våra dotterbolag och tjänsteleverantörer upprätthåller sekretessen för dina personuppgifter och håller dina personuppgifter säkra. Vi kräver också att de endast använder dina personuppgifter för de begränsade ändamål för vilka de tillhandahålls och att de lagras enligt de lokala myndighetskraven. Under vissa omständigheter kan vi tillåta våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer att behålla aggregerad, anonymiserad eller statistisk information som inte identifierar dig. Vi tillåter inte våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer att lämna ut dina personuppgifter till obehöriga parter eller att använda dina personuppgifter för sina direkta marknadsföringsändamål.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter för att genomföra transaktioner med dig, för att genomdriva våra avtal med dig (inklusive användarvillkoren för vår webbplats), för att skydda våra rättigheter, våra system, vår egendom och vår personal och för sådana andra ändamål som krävs eller är tillåtna enligt lag. Emellanåt kan vi överväga företagstransaktioner som fusioner, förvärv, omorganisation, försäljning av tillgångar eller liknande. I sådana fall kan vi överföra, lämna ut eller tillåta åtkomst till information för att möjliggöra bedömning och genomförande av transaktioner.

Dina personuppgifter lagras i databaser och på servrar avsedda för de molnbaserade databashanteringstjänster som Virtusa använder som kan vara belägna inom och utanför ditt hemland.

Virtusa tillhandahåller inga personuppgifter till annonsörer som visar personliga annonser. Annonsörer kan ge oss information om dig (till exempel de webbplatser där du har sett annonser) som vi kan använda för att visa dig mer relevant och användbar reklam. Annonsörer använder teknik för att visa annonserna på våra webbplatser direkt i din webbläsare. De kan använda cookies för att mäta effektiviteten hos sina annonser och för att anpassa annonsinnehållet.

Lagring av personuppgifter 

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, med hänsyn till vårt behov av att svara på dina frågor eller lösa problem, något annat syfte som beskrivs ovan eller för att uppfylla lagkrav enligt tillämpliga lagar). Detta innebär att vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en rimlig tid efter att t.ex. kontraktet med den kund du representerar har löpt ut eller efter att din förfrågan har behandlats. Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas från alla Virtusa-system.

Vi påminner dig om att du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas när som helst. Du kan alltid välja att göra den här typen av bortval genom att skriva till oss på dpooffice@virtusa.com.

Dina rättigheter

I enlighet med kraven enligt tillämpliga integritetslagar har du rätt att:

 • Begär åtkomst till dina personuppgifter och begär information om bearbetningsaktiviteter som utförs av Virtusa.
 • Begär att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Begär radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av Virtusa under vissa omständigheter.
 • Gör invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format under vissa omständigheter.
 • Motsätta dig och inte vara föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling (inklusive profilering), som ger rättsliga effekter eller påverkar dig väsentligt.
 • Återkalla ditt samtycke som du kan ha gett oss när som helst genom att kontakta oss. I vissa fall kan ett återkallande av ditt samtycke innebära att vi inte längre kommer att kunna förse dig med vissa produkter eller tjänster eller så kan ett sådant återkallande vara föremål för juridiska eller avtalsenliga begränsningar. Vi kommer att informera dig om konsekvenserna av ditt återkallande av samtycke.
 • Som bosatt i Kalifornien har du enligt California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA") rätt att välja bort försäljning av dina personuppgifter. Vi säljer inte några personliga uppgifter i utbyte mot pengar, men lämnar ut dem till tredjepartsleverantörer av tjänster.

För att utöva ovanstående rättigheter med avseende på dina personuppgifter kan du också kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dpooffice@virtusa.com..

Om du tillhandahåller personuppgifter om en annan individ till oss är det ditt ansvar att inhämta samtycke från den personen för att vi ska kunna samla in, använda och avslöja hans eller hennes information enligt beskrivningen i denna datasekretesspolicy.

Externa webbplatslänkar

Den här webbplatsen innehåller länkar som kan leda dig till andra webbplatser. Var försiktig när du kommer åt dessa länkar, eftersom Virtusa inte ansvarar för sekretesspraxis eller innehållet på sådana andra webbplatser. Denna webbplatsens sekretesspolicy omfattar inte några webbplatser eller produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part.

Widgets för sociala medier

Våra webbplatser inkluderar widgets för sociala medier, till exempel Facebooks "gilla"-knapp och Twitters "tweet"-knapp, som gör det möjligt för dig att dela artiklar och annan information. Dessa widgetar kan samla in information, till exempel din IP-adress och de sidor du navigerar bland på webbplatsen, och kan ställa in en cookie för att göra det möjligt för widgetarna att fungera korrekt. Dina interaktioner med dessa widgets regleras av sekretesspolicyn för de företag som tillhandahåller dem.

Ändringar av vår webbplats sekretesspolicy

Sekretesspolicyn för webbplatsen uppdaterades senast i januari 2023. Den behandlar kraven i EU GDPR, UK GDPR, CCPA, PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act, Kanada) och tillämpliga provinsiella sekretesslagar i Kanada. Vi kan emellanåt komma att ändra denna sekretesspolicy och kommer att uppdatera den vid eventuella ändringar i globala sekretessregler som gäller för oss. När ändringar görs i sekretesspolicyn för denna webbplats träder de omedelbart i kraft när de publiceras på vår webbplats, om inte annat anges.  Vi kan också kommunicera ändringarna via våra tjänster eller på annat sätt.  Genom att skicka dina personuppgifter till oss, genom att använda vår webbplats eller genom att frivilligt interagera med oss efter att vi publicerat eller kommunicerat ett meddelande om ändringarna av sekretesspolicyn för denna webbplats, samtycker du till att vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter enligt den reviderade sekretesspolicyn för webbplatsen. Vi rekommenderar dock att du läser denna policy med jämna mellanrum för att ta del av eventuella uppdateringar.

Våra kontaktuppgifter

Virtusa är personuppgiftsansvarig för datasekretessändamål. Om du har några frågor om hur dina uppgifter behandlas kan du kontakta vårt dataskyddsombud på  dpooffice@virtusa.com.