Tech Talk

Digital omvandling och open banking i Latinamerika

Publicerad: November 18, 2020

I Latinamerika (särskilt Mexiko) växer ekosystemet kraftigt tack vare införandet av open banking-reglering.

Vilka är de viktigaste ändringarna inom den latinamerikanska bankbranschen? Hur har open banking påverkat finansiell integration?  Och har Mexikos "startup"-kultur fått ett uppsving i och med införandet av open banking-normerna?

Se Javier Chavez-Ruiz, grundare och VD för IST Solutions (ett ledande specialiserat konsultföretag för digital strategi och omvandling, baserat i Mexiko); Michel Bouffier, framstående tänkare och konsult inom IT-strategi och digital omvandling; samt Puru Lingaiah, vice VD för partnerskap och Latinamerikas affärsvärld för  finans- och banktjänster hos Virtusa, dela sina tankar och upplevelser som rör open banking i Latinamerika.

Höjdpunkter från konversationen

Trender inom digital omvandling på den latinamerikanska marknaden

Latinamerika skiljer sig inte från resten av världen när det kommer till den digitala omvandlingens trender och strategier. Marknadsaktörer och intressenter inom finanssektorn söker huvudsakligen efter samma saker:

 • Enastående kundservice
 • Flexibla och anpassade produkter och tjänster
 • Lönsamhet

Viktiga faktorer som driver open banking-ekosystemet i Latinamerika

Det latinamerikanska finanstekniska ekosystemet är dynamiskt och växande, och berör finansiell integration bortom sociala G2P-program. Den livliga finanstekniska sektorn har ett växande antal nystartade företag och utvecklar finanstekniska lösningar för att utöka finanstjänsters tillgänglighet och användbarhet samt öka effektiviteten och minska kostnaderna inom finanssektorn och hantera problem såsom brist på erkännande för regionens experter inom ämnet.

Så anger finansteknisk lag ramverk för reglering

Den finanstekniska lagen anger ramverket för finansteknisk (FinTech) reglering. Den baseras på sju premisser

 1. Uppmuntran till finansiell innovation
 2. Bidrag till finansiell inkludering
 3. Försäkringar för konsumentskydd
 4. Främjande av konkurrens
 5. Upprätthållande av ekonomisk stabilitet
 6. Förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 7. Teknisk neutralitet

Likheter mellan det latinamerikanska open banking-systemet och andra open banking-initiativ världen över

Att ge konsumenterna kontroll över sina data. Det finns en växande global rörelse som syftar till att ge konsumenter kontroll över hur deras data används. 

Ökad konkurrens på marknaden för finansiella tjänster. Än idag är bankbranschen i många länder oligopol där endast ett fåtal aktörer kontrollerar större delen av marknaden. Detta förväntas leda till högre kostnader med tiden.

Att främja innovation. En plattform för tredje parter för att skapa nya produkter genom åtkomst till finansiella data. Förhoppningen är att nyare produkter och tjänster kan skapas för kunden, till exempel med syfte att hantera kundens ekonomiska hälsa eller att möjliggöra utbyten av ekonomiska tjänster.

Utvecklingen av det finansiella ekosystemet i Mexiko

Den förväntade utvecklingen när sekundära open banking-lagar träder i kraft möjliggör:

 • Lansering av reglerade öppna API-standarder för datadelning med den mexikanska sektorn för finanstjänster
 • Översynslösningar med fokus på finansteknik (FinTech) för att möjliggöra effektiv rapportering och minskade kostnader för efterlevnad genom RegTech och SupTech
 • En fungerande, reglerande testmiljö för att utforska effektiva affärsmodeller

Den potentiella efterfrågan på finanstjänster ökar även intresset bland digitala jättar, återförsäljare, konsumentvaruföretag och telekommunikationsföretag att vara del av finansbranschen. På samma sätt har regeringen identifierat vikten av finansiell och digital teknik för att tillhandahålla lösningar på befintliga problem som rör finansiell inkludering.

Relaterat innehåll