Tech Talk

Open banking i Kanada och världen

Avsnitt 5

Publicerad: mars 4, 2021

Införandet av open banking i Kanada kommer att ha en djupgående effekt på konsumenter i och med att banker, finanstekniska bolag och andra tjänsteleverantörer börjar att introducera innovativa produkter och tjänster som baseras på öppen åtkomst till data.

Vi diskuterar open banking-framgångar från hela världen, det aktuella open banking-läget i Kanada och vad framtiden kan medföra, samt hur banker och finanstekniska bolag bör samarbeta för att påvisa fördelarna med open banking. Titta på det spännande avsnittet av vårt Tech Talk med Hans Tesselaar (verkställande direktör, BIAN), Fatema Pirone (chef för Enterprise Innovation, CIBC) och Piyush Pati (chef för bank- och finanstjänster, Virtusa).

Höjdpunkter från konversationen

Open banking-framgångar från hela världen

Användningen av open banking ligger på olika stadier världen över. Den drivs i vissa områden av regleringsmandat, såsom i EU, Storbritannien, Kanada och Australien. På andra platser används open banking genom uppmuntran i form av ändrad reglering för att främja ekonomisk integration i områden såsom Sydostasien. Till sist är open banking-användningen i länder såsom Kina och USA marknadsdriven, vilket främjar innovation, konkurrens och minskade kostnader. Hur snabb och utsträckt användningen är varierar i de tre olika typerna av områden.

Faktorer som bidrar till open banking i Kanada

Tillsynsmyndigheter, etablerade aktörer, finanstekniska bolag och banker, som drivs av global aktivitet, tittar på open banking-framgångar från hela världen. Några av de viktigaste förutsättningarna handlar om att hantera och minska riskerna med hjälp av relevant konsumentskydd, cybersäkerhet, integritet och att bedöma rollen som regeringen spelar för att möjliggöra open banking. Andra faktorer inkluderar sammanlänkning, "open everything" samt länkningen av produkterna och tjänsterna som syftar till att leverera ökat värde till konsumenterna.

Steg som banker och finansinstitut kan ta nu för att påskynda datadriven omvandling

  • Uppmärksamma reglering som rör data och integritet för att säkerställa trygg praxis
  • Identifiera noggrant kundernas förväntningar för att erbjuda relevanta produkter och tjänster
  • Exponera data till tredje parter inom ramarna för medgivande och reglering
  • Påskynda användningen av standard-API på en marknadsplats mellan banker och finanstekniska bolag
  • Testa och bygg kapacitet som garanterar tillit och säkerhet för konsumenternas data

Slutligen är nyckeln till open banking-framgångarna i Kanada och resten av världen att engagera kunderna för att ta med dem på resan. Oberoende av hur omvandlande datadrivna lösningar är måste myndigheter, banker och finansinstitut vidta lämpliga åtgärder för att korrekt förklara hur ett open banking-ekosystem fungerar och hur konsumenterna kan dra nytta av denna utveckling.

Relaterat innehåll