Partners

Healthcare & Life Sciences (vård och livsvetenskap)

Leverera det bästa resultatet för varje patient med smartare lösningar

När man utvecklar patientförväntningar, i kombination med en övergång till värdebaserad vård, krävs det att vård- och biovetenskapliga organisationer följer med på det digitala transformationståget för att behålla ledarskapet på marknaden. Virtusa bygger lösningar som hjälper företag att uppnå bättre patientresultat till en lägre kostnad genom att kombinera djup domänerfarenhet med nästa generations tekniska möjlighet.

Lösningar

Intelligent Contact Center
Intelligent kontaktcenter

Förbättra kundupplevelsen och den operativa effektiviteten med digitalisering av kontaktcentret.

Provider Lifecycle Management
Provider Lifecycle Management

Hantera leverantörsnätverk effektivt och ta itu med utmaningar i varje fas av leverantörens livscykel, från prospektering, kontrakt och onboarding till legitimering, konfigurering och service med Virtusas enhetliga Provider Lifecycle Management-plattform (PLM).

Customer 360
Kund 360

Leverera personlig kundupplevelse till rätt kund genom rätt kanal vid rätt tidpunkt.

Salesforce Field Service Transformation
Salesforce fältservicetransformation

Förbättra kundglädje, få djupare insikt i korsförsäljnings- och försäljningsmöjligheter samt maximera produktiviteten med vår allra bästa intelligenta fältservicelösning.

Läs mer om plattformen för hantering av smart fältstyrka.

Salesforce Lightning migration
Salesforce Lightning-migrering

Minska teknisk skuld, öka intäkterna och minska kostnaderna med vårt höghastighetsmolnmigrationsramverk som garanterar värde och användning av Lightning-upplevelsen.

Appeals and Grievances
Överklaganden och klagomål

Påskynda ärendelösning med förenklad och automatiserad uppgiftshantering och AI-baserade klassificeringar

Läs mer om Appeals- och Grievances-lösningen.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en Salesforce-lösningsexpert.

Contact Us