Partners

Inom flera branscher

Snabbstarta dina insikter och skapa förändringar med data

Virtusa hjälper organisationer inom flera branscher att påskynda affärsresultat och leverera överlägsen kundupplevelse i stor skala med hjälp av Salesforce-lösningar. Vi utnyttjar vårt samarbete med Salesforce för att ge dig djupgående branschkunskap ur en global synvinkel och leverera tillväxt, kundcentrering och innovation.

Lösningar

Datavisualisering med Tableau
Datavisualisering med Tableau

Företagsgraderat Analytics-as-a-service-ramverk för större säkerhet och hastighet vid hantering av stora datamängder, inklusive insikter och visualisering för att göra data ännu mer interaktivt.

Mulesoft API-ledd integration
Mulesoft API-ledd integration

Påskynda affärsresultat med återanvändbara API:er.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en Salesforce-lösningsexpert.

Contact Us