Partners

Lösningar som passar alla

Optimera din väg till digital transformation

Företag behöver återuppfinna sig och omvandla sig för att förbli relevanta. Äldre system fungerar ofta som hinder för digitala transformationsinitiativ; samtidigt ger de kritiska funktioner för att köra den dagliga verksamheten. På Virtusa förstår vi utmaningarna; därför är våra lösningar utformade för att hjälpa dig att skörda tidigare investeringar, minska tid, kostnad och risk för modernisering samt bygga en modern plattform för framtiden.

Triple R

Flytta dina befintliga Pega-applikationer till en moderniserad och fullt integrerad plattform-as-a-service- moln miljö.

 

Rörledning

Återuppliva affärsområden där tekniken har nått sitt tak när det gäller nytta genom att skörda tillgångar och möjliggöra nya plattformar.

 

Se på kommunikationsupplevelsen genom en omnikanal på ett helt nytt sätt
Se på kommunikationsupplevelsen genom en omnikanal på ett helt nytt sätt

Virtusas ROCE optimerar alla kundkonversationskanaler för att hjälpa organisationer att öka operativ effektivitet och förbättra kundupplevelsen. Genom att ge en övergripande bild av information i hela företaget möjliggör det snabbare omgångstider för affärstransaktioner.

 

Relaterat innehåll

Lär dig hur Virtusa kan hjälpa din organisation att transformeras digitalt

Kontakta oss för att prata med en expert, be om en bedömning eller testa våra lösningar.

Contact Us