Partners

Telekommunikationstjänster

Leverera kundupplevelser genom en omnikanal genom att förutsäga din nästa handlingsåtgärd

Flera kundberöringspunkter (mobilappar, webbplats, chatbot, IVR, callcenter, servicecenter och försäljning och marknadsföring) levererar för närvarande oberoende och oskiljaktiga upplevelser. Grunden för framtida konkurrens inom telekombranschen är bättre kundförståelse och bättre kundupplevelser. Virtusa hjälper telekomoperatörer att förstå sina kunder bättre och ge dem en överlägsen och samordnad tvärkanalupplevelse.

Hub för kundbeslut
Hub för kundbeslut

Förstå kundernas avsikt bättre för att leverera tjänster som kunderna förväntar sig redan innan de själva inser det. Den här Pega-baserade lösningen hjälper telekomoperatören att fatta beslut om intelligenta, smidiga och näst-bästa-åtgärder baserade på kundinteraktion mellan alla beröringspunkter, vilket gör det möjligt för telekomoperatörer att leverera enhetliga omnikanalupplevelser.

Relaterat innehåll

Lär dig hur Virtusa kan hjälpa dig att förutsäga din kunds nästa handlingssätt.

Kontakta oss för att prata med en expert, be om en bedömning eller testa våra lösningar.

Contact Us