Partners

Finansiella tjänster

Återupprätta kundintimitet i den digitala världen

Kundens krav ökar med hjälp av deras exponering för flera disruptiva tekniker. Tillsammans med nya digitala företag, FinTechs och BigTechs och den stränga regleringsmiljön måste banker och finansiella tjänster kalibrera om sina erbjudanden för en "digital-first"-värld. Virtusas unika lösningar hjälper kunden att lyckas på marknaden genom att förbättra kundupplevelsen med strömlinjeformade processer samt förbättrade kontroller, transparens och efterlevnad.

Know Your Customer (KYC, "Känn din kund")

Effektivisera processer och genomdriv regelefterlevnad genom att påskynda utbyggnaden av Pegas enhetliga KYC-plattform.

 

Smart Investigate

Förbättra kontrollen och transparensen i betalningsutredningar samtidigt som du hanterar komplex betalningstransformation med vår Pega-baserade lösning.

 

Lär dig hur Virtusa kan hjälpa dig att återupprätta kundintimitet i den digitala världen

Kontakta oss för att prata med en expert, be om en bedömning eller testa våra lösningar.

Contact Us