Partners

Ta itu med några av de mest komplexa sjukvårdsutmaningarna

 med hjälp av data, analys, AI och automatisering

Virtusa är en världsledande partner med IBM Watson Health. I samarbete med IBM skapade vi Healthcare AnalyticsToAction för att leda den digitala omvandlingen av vården mot värdebaserad vård med hjälp av data och analyser. 

Det är en helhetslösning som utnyttjar IBM® Flexible Analytics-plattformen ochIBM® MarketScan Research Databases för att få handlingsdrivna insikter som förbättrar prestanda, hanterar patientens hälsa och adresserar efterlevnad.

End-to-end-vårdanalyslösning för att möta förändrande affärsbehov

IBM® Flexible Analytics Platform

IBM® Flexible Analytics Platform är en robust analyslösning som förenklar distribution och drift av flera analysmetoder.

IBM® MarketScan Research Databases

IBM® MarketScan Research Databases är en av de största samlingarna av privat och offentligt försäkrade patientdata i USA, som dessutom har hållit på längst.

Ta reda på vad Virtusa kan göra för dig

Kontakta oss för att prata med en expert, begära en bedömning eller demonstrera våra lösningar.

Contact Us