Partners

Virtusas AWS Software-as-a-Service-praxis (SaaS)

aws SaaS-kompetens

Virtusas AWS Software as a Service-praxis (SaaS) bidrar med en historia av produktteknik och domänexpertis till AWS-molnet via AWS Marketplace. Vår SaaS-praxis förvandlar våra egna plattformserbjudanden till en SaaS-modell för att hjälpa våra kunder att snabbt skapa värde med våra lösningar.

Våra SaaS-erbjudanden är byggda för att möjliggöra innovation i ditt företag och tillhandahåller möjligheter som hjälper dig att använda dig av nya teknologier på ett bättre sätt. Vår domänexpertis gör det möjligt för oss att erbjuda diskreta branschanpassade versioner för att hjälpa företag inom finansiella tjänster, Life Science eller telekommunikationsindustrin att förnya sig i en kontextfokuserad sandlådemiljö.

Virtusas AWS SaaS-erbjudanden

Virtusas AI Analytics Sandbox- och AI Model Zoo-tillgångar

Förkonfigurerade AI-erbjudanden som hjälper dig att utveckla, distribuera och styra analysmodeller och en mängd olika vertikalspecifika AI Model Zoo-tillgångar för out-of-the-box AI-funktioner.

Påskynda företagets molntillämpning med Virtusa

Vi erbjuder end-to-end-tjänster - från att hjälpa dig snabbstarta din AWS-resa till att migrera och hantera lösningar från AWS-suiten.

Ta reda på vad Virtusa kan göra för dig

Kontakta oss för att prata med en expert, begära en bedömning eller demonstrera våra lösningar.

Contact Us