Migrera och modernisera dina Microsoft-arbetsbelastningar på AWS

Påskynda tillväxten, skala appar, sänk kostnaderna

AWS EC2-kompetens

De snabbt föränderliga marknadsförhållandena och de ständigt ökande kundförväntningarna har gjort det obligatoriskt för organisationer att uppgradera sina äldre Microsoft-arbetsbelastningar. Amazon Web Services (AWS), världens mest omfattande molnplattform, tillhandahåller ett brett utbud av databas-, applikations- och distributionstjänster som är utformade för att fungera med Microsofts arbetsbelastningar. Dessa tjänster kan hjälpa företag att skalanpassa applikationer och minska IT-kostnader och relaterade kostnader, vilket påskyndar tillväxten. Som AWS Premier Partner kan Virtusa hjälpa till med snabb och effektiv migrering av Microsoft-arbetsbelastningar till AWS. Allt från stora, etablerade företag till startup-företag satsar på AWS-tjänster för sina arbetsbelastningar, inklusive webb- och mobilapplikationer, databehandling och lagerhantering.

Affärsargument

Migrering av Microsoft-arbetsbelastningar till AWS möjliggör en tillförlitlig, kostnadseffektiv, sömlös och skalbar upplevelse med alla Windows-funktioner, utan att man behöver administrera mer.

Här är några viktiga affärsargument för att migrera Microsoft-arbetsbelastningar till AWS:

  •  14 års körning av Windows-arbetsbelastningar
  • 50+ nya lanseringar för Windows-arbetsbelastningar 2021

Här är några resultat från att utföra Cloud TCO för att migrera Microsoft-arbetsbelastningar till AWS:

  • 4 5% minskade licenskostnader för Microsoft SQL Server
  • 77 % lägre licensieringskostnader för Windows Server
  • 98 % av kunderna behöver inte investera i ytterligare licenser – optimera rätt storlek
  • 3x besparingar på licenskostnader motsvarar minst 3x den totala kostnaden för att köra dessa arbetsbelastningar i AWS-molnet
* Källa: Enterprise Strategy Group (ESG) rapport beställd av Evolve Cloud Services, Reduce Licensing and Infrastructure Cost while on the Move to the AWS Cloud, april 2022
Migrera dina Microsoft-arbetsbelastningar på AWS – affärsargument

Prata med en expert

Läs mer om hur Virtusa kan hjälpa dig att migrera dina Microsoft-arbetsbelastningar till AWS.

Contact Us