Partners

AWS Life Science-praxis

aws Life Sciences-kompetens

Virtusas AWS Life Sciences-praxis hjälper biofarmaceutiska och medicinska teknikföretag att utnyttja det bästa av vad AWS har att erbjuda. Vi jobbar med våra kunder för att designa, utveckla, lansera och kommersialisera digital biofarmaceutika och digital medicinteknik för att ta oss an de tuffaste branschutmaningarna och bygga på ledande trender inom branschen.

Med en kombination av AWS och dess digitala ingenjörsarv har Virtusas Life Sciences-praxis de verktyg som krävs för att bana väg till en värld av anslutet välbefinnande.

Påskynda företagets molntillämpning med Virtusa

Vi erbjuder end-to-end-tjänster - från att hjälpa dig snabbstarta din AWS-resa till att migrera och hantera lösningar från AWS-suiten.

vLife®

Marknadsplats för vård & Life Sciences-applikationer.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Kontakta oss för att prata med en expert, be om en bedömning eller testa våra lösningar.

Contact Us