Partners

AWS Financial Services Practice

aAWS Financial Services-kompetens

Virtusas AWS Financial Services-praxis bidrar med över 25 års erfarenhet inom finansiella tjänster och teknisk expertis till AWS-molnet. Vi täcker ett antal nyckelområden inom finanstjänster, inom detaljhandel, företagstjänster, försäkring, kapitalmarknader, kort och betalningar samt risk och efterlevnad. Som en speciellt utvald företagsomvandlingspartner stöttar vi våra många kunder inom finansiella tjänster globalt för att hjälpa dem att hantera ett konkurrenskraftigt landskap som genomgår snabba förändringar på grund av ökande regler och teknisk utveckling.

Våra lösningar används i alla aspekter i det dagliga livet. Några av våra viktigaste fokusområden är:

  • En mobil banklösning som stöder mer än 20 % av USA:s transaktionsvolym

  • En företagsportal för banktjänster som hanterar transaktioner värda 6 biljoner dollar per månad
  • En av industrins största handelsfinansieringsplattformar
  • En global fordringsplattform optimerad för kostnads- och regionala regler

Påskynda företagets molntillämpning med Virtusa

Vi erbjuder end-to-end-tjänster - från att hjälpa dig snabbstarta din AWS-resa till att migrera och hantera lösningar från AWS-suiten.

Det förändrade landskapet för insättningstillväxt i amerikanska banker

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Kontakta oss för att prata med en expert, be om en bedömning eller testa våra lösningar.

Contact Us