Partners

AWS Data & Analytics (data & analys)

Kompetens inom AWS Data Analytics Services

Virtusa är den första systemintegratörspartnern (SI) som slutför DB Freedom Program med AWS. Med två decennier av datahanteringsexpertis hjälper vi till att bygga molnbaserade datalager för organisationer som använder tjänster som Amazon S3, Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift och Amazon EMR. Vi använder oss av en helhetssyn för att migrera äldre datalager till AWS. Våra proprietära datamigrationsacceleratorer i kombination med inbyggda AWS-migreringsverktyg erbjuder ett annat tillvägagångssätt för att molnaktivera dina datasystem.

Vi använder oss av AWS-verktyg som Schema Conversion Tool (SCT) och DMS (Data Migration Services, datamigreringstjänster) för engångs-schemamigrering och initial dataladdning.

Läs mer om Virtusas Amazon Redshift Experience

Datamigreringstjänster och acceleratorer

/

PÅSKYNDA FÖRETAGETS MOLNTILLÄMPNING MED VIRTUSA

Vi erbjuder end-to-end-tjänster - från att hjälpa dig snabbstarta din AWS-resa till att migrera och hantera lösningar från AWS-suiten.

Ta reda på vad Virtusa kan göra för dig

Kontakta oss för att prata med en expert, begära en bedömning eller demonstrera våra lösningar.

Contact Us