nyhetsrum

Pressmeddelande

Publicerad: mars 18, 2021

Virtusa får utmärkelsen "CAQH CORE Endorser Seal" och uppvisar engagemang för att strömlinjeforma vårdadministration

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, USA – (den 18:e mars 2021) – Virtusa Corporation, en global leverantör av digital strategi, digital engineering, IT-tjänster och IT-lösningar som hjälper kunder att skapa förändring och disruption på marknaden genom innovativ engineering, meddelade idag att företaget har tilldelats en CAQH® Committee för Operating Rules for Information Exchange (CORE®) Prior Authorization Rules Endorser-märke. Detta märke visar företagets åtagande att effektivisera elektroniskt administrativt datautbyte inom sjukvården. Virtusa Corporation har uppnått CORE Endorser-status för att de stöder CAQH COREs uppdrag, ett samarbetsindustriellt tillvägagångssätt och administrativa förenklingsmål.

"Befintliga processer för tidigare auktorisering skapar betydande utmaningar.  Patienter är avskräckta av hinder för lämplig tillgång, läkare är frustrerade över den tid samt de pengar och resurser som krävs av att behöva avvisa patienter i så hög grad, och betalarna är trötta på den ansträngning som krävs för att utforma och administrera komplexa system för att balansera värde och lämplig användning av dessa behandlingar", säger Anthony Lange, senior vice president för Healthcare and Life Sciences vid Virtusa". Dessa frågor belyser ett tillfälle att föreställa sig tidigare godkännanden som ett transparent samarbetssystem som möjliggörs av Virtusas lösning för tidigare auktorisering".

U.S. Department of Health and human Services valde CAQH CORE för att utveckla nationella driftsregler för HIPAA-transaktioner för att säkerställa att stora mängder data kan delas elektroniskt på ett effektivt sätt, oavsett vilken teknik man använder sig av. CAQH CORE är ett samarbete mellan mer än 130 offentliga och privata enheter inom vården som arbetar tillsammans för att utveckla dessa regler. CORE-certifierade enheter täcker mer än 75 % av den kommersiellt försäkrade befolkningen, inklusive liv som täcks av Medicare- och Medicaid-planerne.

"Genom att bli en CORE Endorser visar Virtusa sitt stöd för ett initiativ som minskar onödiga sjukvårdsadministrativa bördor och hjälper USAs sjukvård att bli mer effektiv och lyhörd för patienten", säger Robin J. Thomashauer, verkställande direktör för CAQH. 

Virtusa arbetar med de 150 bästa hälso- och livsvetenskapsorganisationerna (HLS). Vi är engagerade i att förbättra processen för förhandsgodkännande och ha en stark lösning anpassad till CAQH-regler och de senaste CMS-riktlinjerna. 

CORE-certifieringsprogramet—allmänt känt som branschens "guldstandard"—gör det möjligt för organisationer att visa att de och deras affärspartners har antagit och följer driftsreglerna och deras underliggande standarder, samt att de gör mer än det som krävs. Godkännande organisationer som tilldelas märket stödjer programmets mål och ger sina kunder, medlemmar och patienter värde genom sin kunskap om - och engagemang för - effektivt administrativt datautbyte.

Om du vill veta mer om Virtusa kan du besöka virtusa.com

 

 

Om Virtusa

Virtusa Corporation är en global leverantör av tjänster och lösningar inom digital affärsstrategi, digital teknik och IT som hjälper kunder att förändra, omvälva och skapa nytt värde genom innovationsteknik. Virtusa betjänar Global 2000-företag inom bankvärlden, finanstjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa hjälper kunderna att utvidga sin verksamhet med innovativa produkter och tjänster som skapar driftsmässig effektivitet genom digital arbetskraft, framtidssäkra drift- och IT-plattformar samt rationalisering och modernisering av infrastrukturen för IT-applikationer. Detta uppnås med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt där djupgående kontextuell expertis och starka och flexibla team blandas med mätbart bättre teknik i helhetslösningar som driver verksamheten framåt i en oöverträffad hastighet som möjliggörs genom en kultur som förespråkar samverkande disruption.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation.  Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

 

Mediakontakt:

Alex Nickols
Edelman
+1 (415) 430-8056
Alex.Nickols@edelman.com

Relaterat innehåll