nyhetsrum

Pressmeddelande

Publicerad: februari 4, 2021

Virtusa uppnår status AWS Well-Architected Partner

AWS Well Architected Consulting Partner

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, USA – (den 4:e februari 2021) Virtusa Corporation (NASDAQ GS:VRTU), en global leverantör av digital strategi, digital engineering, IT-tjänster och IT-lösningar som hjälper kunder att skapa förändring och disruption på marknaden genom innovativ engineering, meddelade idag att företaget har tilldelats Well-Architected Partner-status för Amazon Web Services (AWS). AWS erkänner Virtusas expertis när det gäller att leverera AWS Well-Architected-recensioner för befintliga applikationsarbetsbelastningar och nya applikationer baserade på bästa möjliga praxis och riktlinjer för AWS.

För att få beteckningen måste APN-partners ha djup AWS-expertis och leverera sömlösa lösningar på AWS. Genom att uppnå AWS Well-Architected Partner-status skiljer Virtusa ut sig som en AWS Partner Network (APN)-medlem som tillhandahåller specialiserad teknisk skicklighet och bevisad kundframgång för att identifiera om en kunds arbetsbelastning uppfyller de fem pelarna i AWS Well-Architected Framework (WAF). Genom att göra detta hjälper Virtusa kunder att utnyttja mycket tillförlitlig och säker infrastruktur till optimerade kostnader. 

Dessa fem pelare inkluderar:

  • Operativ excellens för att driva och övervaka system och säkerställa att de levererar affärsvärde och ständigt förbättrar processer och procedurer.
  • Säkerhet som skyddar information, system och driver holistiska riskbedömningar och begränsningsstrategier.
  • Pålitlighet för att säkerställa att arbetsbelastningen är optimerad för att utföra sin avsedda funktion och effektivt återställa alla infrastrukturstörningar.
  • Prestandaeffektivitet som använder IT och datorresurser effektivt samtidigt som nya krav och utvecklad teknik fortsätter att förändra IT-landskapet. 
  • Kostnadsoptimering för att undvika onödiga kostnader eller suboptimala resurser.

"Att bygga en säker, högpresterande och motståndskraftig infrastruktur som snabbt kan svara på förändringar är själva grunden för att skapa goda arkitektoniska vanor", säger Raymond Hennings, vice VD för Virtusa. "Genom att få beteckningen AWS Well-Architected Partner stärker vi vår förmåga att höja AWS-prestandan för långvarig applikation och arbetsbelastning. 

AWS möjliggör skalbara, flexibla och kostnadseffektiva lösningar från uppstartsföretag till globala storföretag. Som stöd för en smidig integrering och distribution av dessa lösningar har AWS upprättat AWS Well-Architected Parter Program för att hjälpa kunderna att hitta AWS Consulting-partners med djup expertis för att optimera arbetsbelastningar och minska riskerna i deras arbetsbelastning.

Om du vill veta mer om Virtusa och deras AWS Well-Architected Framework kan du gå in på: virtusa.com/solutions/aws-well-architected

 

 

Om Virtusa

Virtusa Corporation är en global leverantör av tjänster och lösningar inom digital affärsstrategi, digital teknik och IT som hjälper kunder att förändra, omvälva och skapa nytt värde genom innovationsteknik. Virtusa betjänar Global 2000-företag inom bankvärlden, finanstjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa hjälper kunderna att utvidga sin verksamhet med innovativa produkter och tjänster som skapar driftsmässig effektivitet genom digital arbetskraft, framtidssäkra drift- och IT-plattformar samt rationalisering och modernisering av infrastrukturen för IT-applikationer. Detta uppnås med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt där djupgående kontextuell expertis och starka och flexibla team blandas med mätbart bättre teknik i helhetslösningar som driver verksamheten framåt i en oöverträffad hastighet som möjliggörs genom en kultur som förespråkar samverkande disruption.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation.  Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

 

Mediakontakt:

Alex Nickols
Edelman
+1 (415) 430-8056
Alex.Nickols@edelman.com

Relaterat innehåll