nyhetsrum

Pressmeddelande

Publicerad: april 20, 2021

Virtusa samarbetar med People's United Bank för att lansera en ny hubb för kundbeslutsfattande (Customer-Decisioning Hub) med Virtusas vEngage

vEngage byggs på Pega Customer Decision Hub och Adobe Experience Platform

SOUTHBOROUGH, Mass.  – (Den 20:e april 2021) – Virtusa Corporation, en global leverantör av digital strategi, digital engineering och IT-tjänster och IT-lösningar meddelade idag att People’s United Bank använder sin vEngage solution byggd på Pega Customer Decision Hub™ och Adobe Experience-plattformen för att driva finansinstitutets nya kundbeslutshub. People's United Bank använder motorn för att förbättra sin förmåga att förutse kundens ekonomiska behov och leverera personliga tjänster till detaljhandelskunder och företagskunder.

People's United Bank är ett dotterbolag till People's United Financial, Inc. (NASDAQ: PBCT) och är ett diversifierat finansbolag som erbjuder kommersiella banktjänster, banktjänster för privatpersoner och tillgångsförvaltning. Bankens tillgångar är värda mer än 63 miljarder dollar och man strävar efter att uppfylla kundernas löpande behov, vilket inkluderar att förutse och lösa problem. Med vEngage får People’s United Bank en komplett översikt över varje kunds digitala "resa" och kan se hur de interagerar med verksamheten. Med hjälp av dessa insikter kan banken fullt ut förstå varje kunds behov och hantera dessa vid rätt tidpunkt. 

"Oberoende av om det gäller ett av våra kontor eller på webben har People’s United Bank länge haft en förståelse för vikten av att vara lyhörd på kunderna och deras unika kundresor," säger James Roy, vice direktör för digital marknadsföring hos People’s United Bank. "Vi är glada över vårt samarbete med Virtusa, som hjälper oss att expandera våra kundfokuserade funktioner genom att utforma och driftsätta en ny motor för kundbeslut, som drivs av Pegasystems. Genom att använda moderna funktioner för beslutsfattande och automatiserad orkestrering som vidare stärker vår förmåga att skräddarsy kundernas digitala upplevelser kan vi fortsatt bemöta varje kunds unika behov när de interagerar med oss via flera olika digitala kanaler." 

I och med att digitala bankärenden blir allt vanligare har förmågan att skräddarsy tjänster på ett skalbart sätt blivit en viktig faktor för att konkurrera med andra företag. Enligt en KPMG-undersökning får banker med goda funktioner för att skräddarsy sina tjänster konsekvent bästa betyg av kunderna. Virtusas vEngage har byggts på Pega Customer Decision Hub™ och Adobe Experience Platform och hjälper banker att modernisera sin försäljning och marknadsföring genom att ge dem en enad informationskälla som kan användas för att förutse kundernas behov och därefter leverera relevanta och lockande upplevelser varje gång de interagerar med kunden.

"I de digitala banktjänsternas ålder får kunder och företag obegränsade valmöjligheter. För många baseras beslutet på institutionens möjlighet att skräddarsy upplevelserna och anpassa sig till kundens behov," säger Sanjay Deshpande, vice VD och chef för finans- och banktjänster, Americas of Virtusa. "Vi ser fram emot att arbeta med partners såsom Pegasystems och Adobe för att hjälpa till att utveckla bankens kundlöfte i takt med att fler och fler kunder använder tjänsterna på webben för att få viktig ekonomisk vägledning."

Med vEngage får banker en rad nya funktioner, såsom möjligheten att:

  • Uppnå markanta förbättringar av engagemang på lojalitetsplattformar samt inlösningsgrader.
  • Skapa och hantera erbjudanden, konfigurera och lansera kampanjer, hantera segment och skapa leads. Med hjälp av Pega Customer Decision Hub kan de bedöma vilka kunder som är mest lönsamma för varje säljkampanj eller erbjudande baserat på sannolikheten att få ett positivt gensvar.
  • När en kundprofil har matchats med ett specifikt erbjudande automatiserar vEngage kundriktad kommunikation genom ett utåtriktat e-postsystem. Med hjälp av en motor för prediktiv analys kan team sedan justera meddelanden baserat på personens tidigare gensvar på erbjudanden och utåtriktad e-post.
  • Använda AI för kognitiv behandling för att leverera bättre kundupplevelser med mycket skräddarsydda, enskilda marknadsföringskampanjer.
  • Databaserade rekommendationer för "nästa bästa erbjudande", "nästa bästa kommunikation" och "nästa bästa åtgärd".

Expandera funktioner för nästa bästa åtgärd i nya kanaler (SMS, mobilapp, chatbot), använda flera kanaler, driva dynamiskt innehåll för personalisering och integrering med kontaktcenter (Salesforce Service Cloud).

 

Om Virtusa

Virtusa Corporation är en global leverantör av tjänster och lösningar inom digital affärsstrategi, digital teknik och IT som hjälper kunder att förändra, omvälva och skapa nytt värde genom innovationsteknik. Virtusa betjänar Global 2000-företag inom bankvärlden, finanstjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa hjälper kunderna att utvidga sin verksamhet med innovativa produkter och tjänster som skapar driftsmässig effektivitet genom digital arbetskraft, framtidssäkra drift- och IT-plattformar samt rationalisering och modernisering av infrastrukturen för IT-applikationer. Detta uppnås med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt där djupgående kontextuell expertis och starka och flexibla team blandas med mätbart bättre teknik i helhetslösningar som driver verksamheten framåt i en oöverträffad hastighet som möjliggörs genom en kultur som förespråkar samverkande disruption.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation.  Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

 

Mediakontakt:

Alex Nickols
Edelman
+1 (415) 430-8056
Alex.Nickols@edelman.com

Relaterat innehåll