Pressmeddelande

Publicerad: September 21, 2020

IMB Bank väljer Virtusa för öppen banköverensstämmelse i Australien

Förenklad tillgång till och delning av bankuppgifter för IMB:s kunder

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, USA – (den 21 september 2020) – Virtusa Corporation (NASDAQ GS: VRTU), en global leverantör av digital strategi, digital engineering, IT-tjänster och IT-lösningar som hjälper kunder att skapa förändring och disruption på marknaden genom innovativ engineering, meddelade idag att dess lösning för CDR (Consumer Data Right) har valts ut av IMB Bank som verktyg för att se till att banken efterlever Australia Competition and Consumer Commissions (ACCC) CDR-regler för öppen bankverksamhet.

Som stöd för IMB Banks efterlevnad utnyttjar Virtusas CDR-lösning delar av företagets Open Innovation Platform (OIP) liksom komponenter av WSO2 API Management och Identity & Access Management.

Genom CDR-reglerna har den australiska regeringen föreskrivit att konsumenterna ska få större tillgång till och kontroll över sina uppgifter. Reglerna ger konsumenterna bättre möjligheter att jämföra och byta mellan olika produkter och tjänster och kommer att främja konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Det kommer i sin tur att leda inte bara till bättre priser för konsumenterna utan också till mer innovativa produkter och tjänster.

Finansinstituten i Australien har fram till den 1 oktober 2020 på sig att uppnå efterlevnad av fas 1 i skyldigheterna vad gäller delning av produktreferensdata (PRD). 

”Med tanke på att det är troligt att den öppna bankverksamheten, open banking, kommer att förändra vår bransch håller vi på att utveckla en strategi för att dra nytta av och hantera de effekter och möjligheter som CDR ger”, säger Lauren Wise, General Manager Corporate Services på IMB Bank. ”När vi skulle välja en partner för öppen bankverksamhet var vi främst intresserade av lösningens kvalitet, och att hitta en leverantör som passade oss och hade rätt erfarenhet och kompetens. Virtusas lösning för öppen bankverksamhet fick högst poäng för dessa attribut, och har den verkliga erfarenhet som behövs för att hjälpa IMB Bank just nu. Förutom efterlevnaden av våra skyldigheter med avseende på delning av produktreferensdata som uppgiftsinnehavare ser vi fram emot att fortsätta att arbeta med Virtusa för att uppfylla våra skyldigheter i alla faser av Consumer Data Sharing (CDS).

”Virtusas erfarenhet av öppen bankverksamhet och finansiell efterlevnad samt dess möjlighet att samarbeta med rätt fintech-företag gör stor skillnad för finansinstitut som står inför tidsfrister för efterlevnad”, säger Naresha Supramaniam, SVP och Head of APAC för Virtusa. ”IMB Bank kommer inte bara att uppnå regelefterlevnad – de har nu en grund för öppen bankverksamhet att stå på.”

”Det centrala målet för öppen bankverksamhet och CDR är att ge konsumenterna kontroll över sina uppgifter, och att låta uppgifterna arbeta för konsumenten”, säger Seshika Fernando, VP och General Manager för öppen bankverksamhet och WSO2. ”WSO2-tekniken, som omfattar expertis från våra distributioner hos några av världens största banker, är tillsammans med Virtusas OIP väl lämpad att hjälpa IMB Bank att uppnå de här målen.”

Om du vill veta mer om Virtusa kan du besöka virtusa.com/industry/bfs

 

Om Virtusa

Virtusa Corporation är en global leverantör av tjänster och lösningar inom digital affärsstrategi, digital teknik och IT som hjälper kunder att förändra, omvälva och skapa nytt värde genom innovationsteknik. Virtusa betjänar Global 2000-företag inom bankvärlden, finanstjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa hjälper kunderna att utvidga sin verksamhet med innovativa produkter och tjänster som skapar driftsmässig effektivitet genom digital arbetskraft, framtidssäkra drift- och IT-plattformar samt rationalisering och modernisering av infrastrukturen för IT-applikationer. Detta uppnås med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt där djupgående kontextuell expertis och starka och flexibla team blandas med mätbart bättre teknik i helhetslösningar som driver verksamheten framåt i en oöverträffad hastighet som möjliggörs genom en kultur som förespråkar samverkande disruption.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation.  Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

 

Mediakontakt:

Alex Nickols
Edelman
+1 (415) 430-8056
Alex.Nickols@edelman.com

Kontakt:
Ron Favali
Konverteringsmarknadsföring
ron@conversionam.com
727-512-4490

 

Relaterat innehåll