nyhetsrum

Pressmeddelande

Publicerad: juni 9, 2020

Virtusa för att sänka kostnaderna, öka effektiviteten med klick, försök och köp marknadsplats för företag inom vård och biovetenskap

Virtusa för att sänka kostnaderna, öka effektiviteten med klick, försök och köp marknadsplats för företag inom vård och biovetenskap

Nya vLifeTM 4.0 fokuserar på nyckelbehandlingar och plattformens AI-metoder för att underlätta återstarten av verksamheten efter nedstängningarna

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, USA – (den 9 juni 2020) Virtusa Corporation (NASDAQ GS:VRTU) är  en global leverantör av digital strategi, digital engineering, IT-tjänster och IT-lösningar som hjälper kunder att skapa förändring och disruption på marknaden genom innovativ engineering. Företaget presenterade idag en ny marknadsplats som ger organisationer inom hälso- och sjukvård och biovetenskap möjlighet att enkelt prova och köpa tillgång till applikationer och lösningar som höjer effektiviteten och sänker kostnaderna, bland annat för virtuell vård.

Värdet av de virtuella vårdbesöken förutspås överstiga en miljard dollar under 2020 på grund av covid-19-pandemin, den pågående vårdhanteringen, behoven inom mental hälsa och influensasäsongen 2020, enligt en ny rapport från ForresterNow.

Förutom sjukvårdspersonal i frontlinjen och utryckningspersonal har organisationerna inom hälso- och sjukvård och biovetenskap varit begränsade när det gäller vilka typer av arbete som kan utföras på grund av covid-19. Frivillig kirurgi, hälsokontroller och kliniska prövningar av nya läkemedel och enheter har alla fått vänta. Utöver att starta upp den normala verksamheten igen måste organisationerna inom hälso- och sjukvård och biovetenskap nu klara av en enorm eftersläpning av patienter, besök, prover och spårning av resultat från kliniska prövningar.

Den nya marknadsplatsen vLife omfattar över 500 AI-baserade tekniker från Virtusa och partners som kommer att vara efterfrågade när organisationerna startar verksamheten igen. vLife har omdesignats från grunden för att klara den här kritiska arbetsbelastningen snabbt utan att kostnaderna skjuter i höjden.

Bland de nya funktionerna i vLife finns datorseende, verktyg för syntetisk datagenerering, plattfoms-AI och snabbare AI-algoritmer för att få en övergripande förståelse av data, digitala bilder och videor.

Med hjälp av de här nya funktionerna kan till exempel patienter som återhämtar sig efter operationer ladda upp bilder och videor som spårar återhämtningsförloppet efter ortopedisk kirurgi, nya verktyg kan användas för att dechiffrera, analysera, förutsäga och fastställa placeringen av anatomiska kroppar i ultraljudsbilder på under 50 millisekunder, Generative Adversarial Networks (GAN) kan skapa stora uppsättningar av syntetiska data från en handfull bilder och biomedicinsk bildanalys kan automatiseras för att påskynda förståelsen av mänskliga celler och sjukdomar.

”Covid-19 har stört det globala ekosystemet för hälso- och sjukvård”, säger Anthony Lange, SVP Healthcare and Life Sciences på Virtusa. ”Vi har prioriterat våra resurser för att kunna lansera vLife 4.0 och motverka de här störningarna. Våra kunder kan säkert arbeta med patienter, medlemmar och leverantörer på ett säkert sätt i stor skala samtidigt som de håller kostnaderna under kontroll.”

Bland de behandlingsområden som vLife initialt kommer att vara inriktat på finns typ 2-diabetes, onkologi, ortopedi, njursjukdomar och infektionssjukdomar som covid-19.

vLife-tjänsterna omfattar:

Kommersiell analys. Omvandlar data till insikter för att bättre förstå och behandla sjukdomar, påskynda kliniska prövningar, optimera leveranskedjorna inom vård och biovetenskap och förutsäga vilka resurser som kommer att behövas i framtiden.

Kliniska prövningar. En enda resurs för att starta, implementera och dokumentera de kliniska prövningar som krävs innan nya läkemedel, behandlingar och medicinska enheter släpps på marknaden.

Patientengagemang. Håller patienterna så välinformerade som möjligt om alternativen för behandling, medicinering, rehabilitering och alla andra aspekter av vårdsystemet för bättre hälsa och eget ansvar för vissa delar av individens hälsa.

Bioinformatik som tjänst. För att samla in och analysera komplexa biologiska data, till exempel gensekvenser, utan att det krävs enorma investeringar i laboratoriepersonal eller -utrustning.

Leverantörstjänster. Hjälper patienter att söka behandling för att förebygga, lindra, bota eller läka mänskliga sjukdomar, fysiska funktionshinder eller skador.

Betalartjänster. Smidigare processer och bättre tjänster för betalare.

Partnererbjudanden. För att bygga och testa hur teknik från ett omfattande nätverk av organisationer inom hälso- och sjukvård och biovetenskap kan fungera tillsammans för att lösa problem snabbare.

Mer information om vLife 4.0 finns på virtusa.com/vlife

 

Om Virtusa

Virtusa Corporation är en global leverantör av tjänster och lösningar inom digital affärsstrategi, digital teknik och IT som hjälper kunder att förändra, omvälva och skapa nytt värde genom innovationsteknik. Virtusa betjänar Global 2000-företag inom bankvärlden, finanstjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa hjälper kunderna att utvidga sin verksamhet med innovativa produkter och tjänster som skapar driftsmässig effektivitet genom digital arbetskraft, framtidssäkra drift- och IT-plattformar samt rationalisering och modernisering av infrastrukturen för IT-applikationer. Detta uppnås med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt där djupgående kontextuell expertis och starka och flexibla team blandas med mätbart bättre teknik i helhetslösningar som driver verksamheten framåt i en oöverträffad hastighet som möjliggörs genom en kultur som förespråkar samverkande disruption.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation.  Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

 

Mediakontakt:

Alex Nickols
Edelman
+1 (415) 430-8056
Alex.Nickols@edelman.com

Relaterat innehåll