nyhetsrum

Pressmeddelande

Publicerad: januari 28, 2020

Topptrender Driving Technology Innovationsinvesteringar 2020 avslöjade av Virtusa

 

Finansiella tjänster, försäkringar och biovetenskap går i spetsen för det nya årtiondets innovationer

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, USA – (den 28 januari 2020) – Virtusa Corporation (NASDAQ GS:VRTU), en global leverantör av digital strategi, digital engineering, IT-tjänster och IT-lösningar som hjälper kunder att skapa förändring och disruption på marknaden genom innovativ engineering, meddelade idag resultatet av ingående forskning för att identifiera trender som kommer att vara drivande för investeringen i ny teknik under 2020. I den tredje årliga Trend Almanac från Virtusa xLabs beskrivs de tio främsta tekniktrenderna som överensstämmer strategiskt med investeringar i affärsverksamhet och teknik.

De huvudsakliga trenderna, som Virtusa har identifierat i samarbete med ledare inom teknik och affärsverksamhet, fokuserar på finansiella tjänster, försäkringar och biovetenskap. Genom att anpassa sina investeringar till de viktigaste tekniktrenderna kan företagen förbli konkurrenskraftiga och driva tillväxt under 2020 och hela det närmaste årtiondet.

I den fullständiga rapporten identifieras tre övergripande teman:

  • Demokratiseringen av framväxande teknik, vilket innebär att det krävs mindre investering och kompetens för att utveckla och dra nytta av ny teknik inom infrastruktur, applikationer och data.
  • Behovet av öppenhet, etiska metoder och god styrning för att uppväga den maniska rushen efter att utforska och utnyttja ”det senaste”.
  • En förändring av hur företagen hanterar tekniska innovationsprogram, som innebär att tekniken ses som ett sätt att uppnå bättre affärsresultat snarare än att vara ett självändamål.

”Virtusa xLabs Trend Almanac avslöjar vilka nya affärsimperativ som företags- och teknikledare måste investera i för att förbli konkurrenskraftiga”, säger Senthil Ravindran, EVP och global chef för molntransformation och digital innovation på Virtusa.  ”Den digitala transformationen kräver att man tänker nytt och skaffar sig ett försprång inom de trender som kommer att påverka kunderna imorgon. Denna Trend Almanac kan bli en viktig resurs som hjälper företagen att göra just det.”

De tio främsta trenderna inkluderar:

Open Banking blir globalt: Open Banking håller bli att bli en global rörelse. Hittills har de faktiska förändringarna av regler och marknader bara skett i Europa, även om alla har pratat om själva ämnet. Att de australiska tillsynsmyndigheterna i år har genomfört betydande regelreformer som ger konsumenterna större kontroll över sina uppgifter signalerar dock att paradigmskiftet mot en API-ekonomi är på god väg. Vi utforskar den här trenden och klassificerar de nuvarande metoderna för Open Banking världen över.

Ingen barnlek i sandlådan. En ny typ av regelsandlådor är på ingång. Tematiska regelsandlådor innebär en mer fokuserad metod för utformning av sandlådor, eller sandboxes, där såväl policymål som de problem som sandlådan ska lösa är tydligt definierade. Det här är tilltalande för såväl tillsynsmyndigheter som fintech- och storföretag, som vill bygga engagemang och påskynda lovande innovationer för marknaden i en kontrollerad och säker miljö.

Värde blir viktigare än volym inom hälso- och sjukvård. Vårdsystemen runt om i världen kroknar under de stigande kostnaderna. Det finns dock positiva tecken på att det håller på att ske en övergång från den rådande modellen med tjänstebaserade avgifter, som har bidragit till de höga kostnaderna i många länder, till en värdebaserad vårdmodell. Det här skiftet drivs framför allt av regelmässiga och tekniska krafter. Under 2020 tror vi att den här övergången till värdebaserad vård kommer att ta fart ytterligare.

Handla nu, betala senare. Finansiering på försäljningsstället är en het trend. Under senare år har uppstartsföretagen inom digitala lån delat upp segmentet mellan sig och utnyttjat den senaste tekniken för att introducera avbetalningslån till millenniegenerationen, men har också tänkt utanför ramarna och kommit med nya affärsmodeller. Konsumenterna är med på tåget, liksom detaljhandlarna. Bankerna har hittills främst stått utanför och tittat på, och har valt att avstå från att bygga egna kundinriktade lösningar. Under 2020 tror vi att bankerna kommer att ge sig in i matchen.

Slutet på all sjukdom? CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) är en banbrytande teknik som hyllas för sin extraordinära precision och användarvänlighet. Sedan Doudna och Charpentiers betydelsefulla artikel publicerades 2012 har det forskats intensivt och stora framsteg har gjorts. Området har också väckt stort intresse i media. CRISPR är nu redo att gå vidare till nästa fas på resan från laboratoriet till marknaden.

Från fabrik till app: bilarna tar en ny väg. Konsumenternas anammande av ”mobilitet som tjänst” (MaaS) utmanar biltillverkarnas traditionella strategi för ”mobilitet som tillgång”. Teknikaktiverade innovationer som samåkning, lösningar för mikromobilitet vid sista kilometern och ökningen av självkörande bilar driver MaaS-konceptets stigande popularitet. Under 2020 kommer biltillverkarna att hoppa på trenden genom att skapa nya erbjudanden kring MaaS.

Klara, färdiga, kvant!Efter årtionden ute i vildmarken har kvantdatorerna nu äntligen börjat få upp farten. Istället för att hållas tillbaka av maskinvaruhinder har företagen lite överraskande kämpat vidare med innovationer inom kvantdatorer på kort sikt. Det här esoteriska området är inte längre reserverat för för forskare utan tacklas nu av ett bredare aktörfält som hjälps av bättre tillgång till verktyg och samarbeten.

Företagens innovationslaboratorier växer upp. Företagens innovationslaboratorier har på senare år fått ett lite tilltufsat ryckte, vilket har fått företagen att tänka om kring sina driftsmodeller. I år kommer det att ligga större fokus på att skapa ett nätverk av anslutna laboratorier i en federerad modell. På så sätt kommer laboratorierna att kunna sträva efter innovationer snarare än inkrementella optimeringar. Med den här modellen kommer det att finnas en bättre överensstämmelse mellan affärsenhetens mål, dess finansiering och innovationsprogrammets verksamhet.

Självmedveten infrastruktur. I en digital värld som drivs av infrastruktur håller maskininlärningen på att försvaga beroendet av mänsklig tillsyn. Bit för bit kommer den smarta infrastrukturen att kunna styra, optimera och läka sig själv, vilket resulterar i en starkt optimerad och feltolerant infrastruktur. Medan leverantörerna av molntjänster fortsätter att utvidga sitt fotavtryck på infrastrukturmarknaden kommer vi att se de första tecknen på en självmedveten infrastruktur 2020.

Maskininlärning för alla. Under 2020 tror vi att det kommer att finnas mer effektiva algoritmer för automatisering av maskininlärning (AutoML). Detta kommer att främja antagandet av AutoML på företagsnivå och hjälpa företag utanför teknikbranschen att snabbt få tillgång till möjligheten att bygga ML-applikationer. Den här demokratiseringen av maskininlärning kommer också att göra AI-experter och dataanalytiker mer produktiva och flytta AI-området framåt mot nya gränser.

Om du vill veta mer om de här trenderna kan du ladda ner en kopia av hela rapporten på virtusa.com/innovation/2020trends

 

Om Virtusa

Virtusa Corporation är en global leverantör av tjänster och lösningar inom digital affärsstrategi, digital teknik och IT som hjälper kunder att förändra, omvälva och skapa nytt värde genom innovationsteknik. Virtusa betjänar Global 2000-företag inom bankvärlden, finanstjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa hjälper kunderna att utvidga sin verksamhet med innovativa produkter och tjänster som skapar driftsmässig effektivitet genom digital arbetskraft, framtidssäkra drift- och IT-plattformar samt rationalisering och modernisering av infrastrukturen för IT-applikationer. Detta uppnås med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt där djupgående kontextuell expertis och starka och flexibla team blandas med mätbart bättre teknik i helhetslösningar som driver verksamheten framåt i en oöverträffad hastighet som möjliggörs genom en kultur som förespråkar samverkande disruption.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation.  Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

 

Mediakontakt:

Alex Nickols
Edelman
+1 (415) 430-8056
Alex.Nickols@edelman.com

Virtusa US Media Contact:
Susan Hartzell/Liz Brady
Integrerade företagsrelationer
(203) 682-8200
Susan.hartzell@icrinc.com / liz.brady@icrinc.com

 

Relaterat innehåll