nyhetsrum

I Media

Förvandla traumabehandling genom 5G
oktober 5, 2021
Utgivare: Journal of mHealth

Trauma och 5G verkar vara ett osannolikt par vid första anblicken, men när du tittar närmare blir anslutningen mindre oklar. Faktum är att 5G kan vara den sista biten i ett pussel som räddar liv och förhindrar andra livsförändrande skador.

Detta pussel börjar med ny mobil medicinsk teknik som utvecklas och placeras på ambulanser. Det är dock inte de ambulanser som vi känner till idag. Tack vare den underliggande kraften hos 5G förvandlas dessa fordon till uppkopplade ambulanser och vårdenheterna ombord accelererar och förvandlar behandlingen av traumatiska skador.

Enligt National Library of Medicine är trauma för närvarande den vanligaste dödsorsaken för individer 46 år och yngre i USA. För akutmedicinska tekniker (EMT) beror framgångsrik behandling av offret på flera faktorer som inkluderar:

  • Tillgänglighet till information: EMT:er måste kunna bedöma varje offers unika tillstånd och kontrollera om de redan finns i ambulansen. EMT:er måste sedan kunna dela dessa uppgifter med närmaste sjukvårdsinrättning för att snabbt kunna ställa rätt diagnos och påbörja behandling under vägen. Ju längre de är utanför nätet, desto mer utmanande blir denna informationsdelning.
  • Arbetskraftsledning: EMT:er måste kunna dela fullständig information om patientens tillstånd under transporten för att säkerställa att rätt personal är på plats och redo att behandla individen vid ankomst. Oförmågan att dela dessa detaljer kan leda till en felaktig anpassning av personalens specialiteter, vilket i slutändan kan påverka vården.

Det är därför 5G och dess höga bandbredd, låga latens och ultratillförlitliga anslutning är så viktigt. Under de bästa omständigheterna kan anslutning vara ett problem som resulterar i frekventa kommunikationsavbrott samt utmaningar vid utbyte av kritisk patientinformation mellan sjukhuset och fordonet.

Relaterat innehåll