nyhetsrum

I media

januari 14, 2021
Utgivare: RT Insights

När företag tar sig ur pandemin är det ny prioritet att kontrollera kostnader. Som ett resultat följs innovationskostnaderna närmare än någonsin.

Innovation kan ha varit det mest överdrivna motordet i näringslivet under det senaste decenniet. Innovation Labs. Innovation Hubs. Chief Innovation Officers. Fram till nyligen var företagen "all in" på innovation till nästan vilken kostnad som helst. Innovation gav grunden för framgång i företagsvärlden och fungerade som baslinjen för mätning av digitala transformationsinitiativ.

Ironin är att även under de bästa tiderna med till synes obegränsade budgetar kämpade företag för att transformera sig digitalt. Enligt en nyligen genomförd studie av McKinsey säger 84% av de tillfrågade att deras organisations digitala omvandlingar inte har lyckats förbättra prestanda eller utrustat dem för att upprätthålla förändringar på lång sikt.

I den nya normalen är dessa typer av mätvärden inte bara ohållbara; de är oacceptabla. Hur och på vilka företag som spenderar pengar kommer att övervakas noggrant. Innovation kan inte ta slut, men budgetar som tilldelas innovation kommer att övervakas noggrant.

De flesta digitala omvandlingsprojekt som planerades i början av 2020 har dramatiskt reviderats, om inte helt skrotats. Tidigare prioriteringar är ett avlägset minne och nya prioriteringar har dykt upp. Eftersom företag tar av efter att ha stängts av från normal verksamhet till följd av COVID-19 är det ny prioritet att kontrollera kostnader.

Relaterat innehåll