nyhetsrum

I Media

Hur de nya gränserna för teknik har drivit paradigmförändringar
februari 2, 2021
Utgivare: Forbes Innovation

Om 2020 lärde oss något är det att tekniken är grunden för allt vi gör. Pandemin har pressat gränserna för teknik av nödvändighet, vilket har resulterat i både innovation och paradigmförändringar som kommer att finnas med oss långt efter att pandemin avtar.

Pandemin tvingade organisationer att inrätta centrala nervcentra för att övervaka och informera affärsbeslut i realtid. Tvärfunktionella team måste snabbt distribuera nya rapporter, integrera nya datakällor och till och med etablera nya dataströmmar från nya leverantörer eller partners. Dessa nya insikter var avgörande för att förstå framtiden för deras leveranskedjor, kundbehov och köpmönster och för att stödja anställda i viktiga beslutsfattande.

EVP och Head of Technology, Media and Telecommunications, Americas (East Coast), Frank Palermo, delar sina tankar om hur organisationer kan förbli konkurrenskraftiga och relevanta efterpandemi genom att investera i djupare samarbetsverktyg, integrera lågkodade plattformar i applikationsutvecklingsmetodik, och omfamna nya kunders köpmönster genom analyser och artificiell intelligens.

Relaterat innehåll