nyhetsrum

I media

Everest Group erkänner Virtusa som en stor utmanare i sina digitala tjänster PEAK Matrix® Assessment 2020
juli 24, 2020
Utgivare: Everest Group

Med ett växande behov av smarta medicintekniska produkter, fjärrövervakningslösningar för hälsa, kortare tidslinjer för produktutveckling och regelefterlevnad utnyttjar medicintekniska företag alltmer digital teknik för att uppnå högre intäkter och förbli konkurrenskraftiga. För att uppnå dessa mål måste de samarbeta med rätt tjänsteleverantörer. Medan leverantörer också ökar sin kapacitet genom att ingå biovetenskapsspecifika partnerskap och förvärv, lägger de begränsad tonvikt på medicintekniska industrin. Detta driver behovet av forskning och marknadsinformation om efterfrågan och utbudstrender inom digitala tjänster för medicintekniska produkter. Everest Groups Life Sciences ITS-forskningsprogram tillgodoser detta marknadsbehov genom att analysera outsourcingtrender och tjänster från leverantörer av digitala tjänster för medicintekniska produkter.

Relaterat innehåll