Sundararajan Narayanan

EVP & Chief People Officer

Sundararajan (Sundar) Narayanan är Chief People Officer på Virtusa Corporation. I denna roll övervakar han talangförvärv, talanghantering, ledarskapsutveckling och global invandring. Han fokuserar på att bygga en digital organisation som är redo för människor, rik på mångfald och som återspeglar organisationens starka kulturella värden. Ett av hans huvudfokusområden är att skapa ett starkt internt ekosystem som kan stödja organisationens ledarskap.

Sundar har över 23 års erfarenhet av mänskliga resurser och relaterade discipliner inom IT-industrin. Han har haft ledande befattningar i globala företag som omfattar kompensation och fördelar, utbildning, ledarskapsutveckling, ledning av medarbetarrelationer, rekrytering och HR-underlättande.

Sundar har på ett framgångsrikt sätt utformat och implementerat flera system och processer för förändringshantering och organisationsutveckling. Han har lång erfarenhet av att integrera och effektivisera olika personrelaterade metoder och processer inom prestationshantering, karriärutveckling och utbildning. Han är praktisk och datadriven i sitt tillvägagångssätt, och bygger sina kunskaper på sin erfarenhet från att ha arbetat i olika länder.

Sundar har en kandidatexamen i datavetenskap med globala certifieringar inom HR, samt en certifiering från Stanford University Graduate School of business.