Speaker

Sanjeev Gulati

EVP och huvudstrategiska initiativ

Sanjeev Gulati leder Virtusas strategiska initiativ, såsom affärstransformation, M&A-integrationer och andra viktiga transformationsinitiativ.

I sin tidigare roll på Virtusa ledde Sanjeev digitala transformationsinitiativ för Nord- och Sydamerika och gav ledarskap och riktning till domän- och tekniska kapacitetsuppbyggnadsinitiativ och strategin "Go To Market". Han ledde också Business Consulting-teamet. Innan den rollen var Sanjeev P&L-ägare till Virtusas största strategiska affärsenhet.

Före Virtusa hade Sanjeev en 17 år lång koppling till Polaris, där han var affärschef för Amerika, ansvarig för verksamheten i Kanada, USA, Mexiko och Sydamerika. Innan dess var Sanjeev Global Account Director för Polaris största bank- och finanstjänstkund.

Innan han började på Polaris arbetade Sanjeev med företag som Madura Coats (Coats Viyella), National Grid och National Power (STORBRITANNIEN) i så olika roller som marknadsföring och produkthantering, rådgivning och affärsstrategi.

Sanjeev har en kandidatexamen i teknik från IIT Delhi och en MBA från Indian Institute of Management, Bangalore.

Perspektiv av Sanjeev

Ladda mer