Speaker

Samir Dhir

President och chef för Americas

Samir Dhir är VD för Virtusa Corporation och ansvarar för att utveckla och genomföra Virtusas tillväxtstrategi och övergripande P & L -hantering för alla branschgrupper inklusive försäljning, leverans och verksamhet i Amerika. Branschgruppen består av Bank & finansiella tjänster, sjukvård, försäkring och livsvetenskap, telekom, media och högteknologi. Dessutom övervakar Samir Virtusas globala allianser, säljfunktioner och xLabs. Han är också styrelseledamot i Virtusa Consulting Services.

Han var tidigare president för bankverksamheten och finansiella tjänster hos Virtusa. Han var avgörande för förvärvet och den framgångsrika integreringen av Polaris Consulting & Services och dess kapacitet i Virtusa. Före det var Samir chefsleverantör, och ledde den globala leveransorganisationen i Virtusa.

Samir är en viktig medlem i NASSCOM och dess IT Services Council, som initierats för att upprätthålla och få globalt ledarskap inom IT att växa fram. Han har tidigare arbetat för Wipro där han hanterade leverans inom teknik, media, transport och service. Han ledde också SAP Practice och drev affärsområdet "managed services business". Innan Wipro hade han ledande befattningar hos Avaya och Lucent Technologies i Storbritannien.

Samir har en magisterexamen från Warwick Business School i Storbritannien, och en kandidatexamen från Indian Institute of Technology i Roorkee.

Perspektiv av Samir

Ladda mer