Speaker

Ranjan Kalia

EVP & ekonomichef

Ranjan Kalia har varit vår vice verkställande direktör, finansdirektör, kassör och sekreterare sedan oktober 2008, och övervakar även våra globala anläggningar. Innan sin befordran var han senior vicepresident inom finans när han började jobba för oss i april 2008.

Innan Virtusa, från 2000 till december 2007, tjänstgjorde Kalia som vicepresident för finanstillväxtmarknader och internationell utveckling och ekonomichef för Asien och Stillahavsområdet för EMC Corporation.

Ranjan har en magisterexamen i företagsadministration från Nichols College, och en grundexamen från Delhi University i Indien.