Naresha Supramaniam

Naresha Supramaniam

SVP & chef för Asia Pacific

Naresha Supramaniam har över 25 års praktisk erfarenhet inom IT -branschen, inklusive ledande befattningar och ansvarsskyldighet med flera Nasdaq/Fortune 500 börsnoterade företag och har också arbetat i flera olika geografiska områden, inklusive USA, Storbritannien, Australien, Indien, Singapore och UAE.

Innan sin nuvarande roll var han ledare för global leverans för Virtusas alla engagemang inom kommunikation, media, underhållning och informationstjänster. Förutom att säkerställa leverans i tid var han också ansvarig för kontoutvidgning och byggande av domänbaserande go-to-marknadslösningar. Han har också haft flera andra strategiska positioner hos Virtusa, inklusive global leveranschef för telekomaffärsenheten och för Virtusas engagemang i MEA- och APAC-regionerna, med fokus på mångfaldig hälso-, media-, försäkrings- och logistikindustri.

Naresha har hjälpt många kunder att förändra sin verksamhet genom att framgångsrikt implementera komplexa transformationsprogram som förbättrar slutanvändarnas upplevelse och tid till marknaden.

Innan Virtusa ledde han P&O Nedlloyds globala utvecklingscenter med bas i Australien, och startade och ledde offshore-utvecklingscentra för BRATHENS Norge och Emirates-flygbolagen.

Naresh har en examen (första klass) i informationssystemhantering från Manchester Metropolitan University.