Kris Canekeratne

Grundare och ordförande

Kris A. Canekeratne, en av våra grundare, har fungerat som ordförande i vår styrelse från vår början och verkställande direktör från 1996 till 1997 och från 2000 till 2021. Som verkställande direktör spelade han en nyckelroll i definitionen företagets strategi och kontinuerlig användning av teknik och innovation för att behålla sitt ledarskap i branschen. 1997 grundade Kris Canekeratne eDocs, Inc., en leverantör av elektronisk kontohantering och kundvård, som senare förvärvades av Oracle Corporation. 1989 var Kris Canekeratne en av de grundande teammedlemmarna i INSCI Corporation, en leverantör av digitala dokumentförråd och integrerade produkter och tjänster för utmatningshantering och fungerade som dess vice vice president från 1992 till 1996. Canekeratne tog sin BS i datavetenskap från Syracuse Universitet.

Perspectives by Kris

Ladda mer