Chandika Mendis

EVP & Global Head of Engineering

Chandika Mendis är chef för Engineering Excellence and Innovation för Virtusa Corporation, och ansvarar för globala tekniska standarder, mätvärden och verktyg samt driver en teknikinnovationskultur. Chandika har över 15 års erfarenhet inom IT och leder de team som har skapat viktiga produktivitetsacceleratorer och differentiatorer.

Innan Virtusa var han chefs mjukvaruarkitekt för en global IT -konsultorganisation, som spelade en avgörande roll för att inrätta och leda deras kontor i San Francisco.
Han har en First Class Honours -examen från Institutionen för datavetenskap och teknik, University of Moratuwa, Sri Lanka och en MSc i parallella datorer och beräkning från University of Warwick, Storbritannien.

2013 mottog han två Achiever Awards från institutionen för datavetenskap vid University of Moratuwa för sitt enastående bidrag till IKT-industrin och för årets affärsinnovation.

Perspektiv av Chandika

Ladda mer