Anthony Lange

Anthony Lange

SVP & Head of Healthcare and Life Sciences,
Amerika

Anthony Lange är chef för Virtusas nordamerikanska portfölj för Life Sciences och hälsovård. Innan denna position jobbade Mr. Lange som chef för en global ny affärsutveckling för hälsovård, försäkring och Life Science, där han byggde och odlade organisationens nya affärsutvecklingsfärdigheter och utvidgade kunskapen till ett bredare geografiskt fotavtryck. Före det ledde han Virtusas nya hälsovårdsföretag i Nordamerika, vilket bidrog till att bygga grunden för Virtusas hälsovårdsverksamhet.

Mr. Lange har över 30 års erfarenhet av teknologi och ledning, inklusive omfattande erfarenhet av globala leveransmodeller och hälsovårdsindustrin. Innan Virtusa var Mr. Lange ledare för Unisys Global Outsourcing-affärsenhet, och flera nystartade företag.

Mr. Lange har en BS-examen i datavetenskap och finans från LeMoyne College.