Vitbok

Lås upp kraften i simulerade data för att påskynda forskningen

Publicerad: februari 17, 2019
Lås upp kraften i simulerade data för att påskynda forskningen

Alla biovetenskapliga företag genererar mängder av data och skyddar dessa bakom brandväggar. Detta är dels på grund av stränga standarder för reglering och efterlevnad och dels på grund av den konkurrenskraftiga miljön som företagen är verksamma inom. Större delen av informationen isoleras. Under en lång tid ansåg företag faktiskt att informationen inte var lämplig för retrospektiv eller prediktiv analys. Målet med denna vitbok är att fastställa fördelarna med att använda simulerade data för att hantera utmaningarna som den verkliga världen medför och att se hur prognostiskt korrekt en maskininlärningsmodell som tränats av ett simulerat EMR-dataset är.

Med avsikt att brygga glappet mellan vårdbranschen och de ökande behoven av datautbyte erbjuder Virtusa företagskunder simulerade data för att uppfylla deras testkrav. Som ett strategiskt drag samarbetade Virtusa med Indiana Biosciences Research Institute (IBRI) i november 2018 för att påskynda research och utveckling inom life science. Detta samarbete fokuserar på en jämförande analys av simulerade data mot data från verkliga världen för att studera diabetespatienter. Med sin unika vLife™-plattform kommer Virtusa även att försöka hantera utmaningarna som företag inom vård och life science står inför genom att analysera stora mängder data som ligger isolerat och påskynda testprocessen för att utveckla bättre behandlingar och botemedel.

Ladda ner vitboken för att läsa mer.

Vänligen fyll i det här formuläret för att ladda ner

Email-Download

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll