Vitbok

Den nya syntetiska:

Löftet för användning av simulerade patienter från verkliga data för forskning och utveckling inom life science

Publicerad: februari 27, 2019
Simulerade patienter för forskning och utveckling inom life science

Inom life science-industrin har forskning och utveckling varit en viktig källa till värdeskapande och framgång; den intellektuella äganderätten till läkemedelsinnovationer har mätts i miljarder dollar i årtionden, och även när marknaden övergår till mindre, mer smalspåriga terapier kommer den kollektiva portföljen hos stora biofarmaceutiska företag att fortsätta att vara mycket värdefull och vara den primära metoden för hur företagen kommer att tjäna pengar på sin produktion. Värde skapas och produceras med forskning. Liksom AI-talang är de färdigheter och den expertis som behövs för att bedriva biofarmaceutisk forskning efterfrågade och kommer att förbli dyra och sällsynta.

Med tanke på de potentiella löftena och farorna med att använda data från den verkliga världen inom life sciences-forskning samarbetade Indiana Bioscience Research Institute, Cardinal Health Fuse Innovation Center och Virtusa hösten 2018 i ett projekt med målet att testa och validera de potentiella fördelarna med simulerade data som optimerats för att matcha komplexiteten hos verkliga källor. Varje organisation bidrog med sitt eget unika värde och sin egen erfarenhet till projektet.

Ladda ner vitboken för att se resultat och slutsatser.

Vänligen fyll i det här formuläret för att ladda ner

Email-Download

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll