Vitbok

Framtiden för relationer mellan tillverkare och betalare av medicintekniska produkter

Ram Rajagopalan,

Senior Director - Med Device Industry Solutions Head

Publicerad: juli 26, 2021
Framtiden för relationer mellan tillverkare och betalare av medicintekniska produkter

Trots en enorm nedgång orsakad av tekniska störningar har den medicintekniska industrins motståndskraft och hållbarhet påskyndat införandet av digital teknik. Dessa trender har gjort det möjligt för sektorn att gå över till positiva kliniska resultat, bättre patientupplevelser och lägre kostnader för vårdleveranser. Denna unika möjlighet i samband med störningar gör att etablerade branscher måste utnyttja och omforma sina affärsmodeller och ekosystem genom att skapa nya lösningar. Fokus bör därför ligga på att söka och föreslå nya former av kontrakt och partnerskap, från prestationsbaserade kontrakt och resultatbaserade betalningar till bredare, komplexa riskdelningsmodeller.

Paradigmskiftet mot värdebaserad vård förändrar status quo! 

Ladda ner vårt perspektiv presenterat av Virtusa.

Ladda ner vitboken

 

Email-Download-phone-not-req
Relaterat innehåll