Vitbok

Det förändrade landskapet för insättningstillväxt i amerikanska banker

Publicerad: juli 21, 2019
Det förändrade landskapet för insättningstillväxt i amerikanska banker

Banktjänster till privatpersoner går igenom ett stort systemskifte. Teknik, regleringar, demografiska förändringar och nya Fintech-konkurrenter förändrar banklandskapet snabbare än vi trodde var möjligt. Inlåning från privatpersoner har alltid varit avgörande för bankernas tillväxt och lönsamhet. Under lång tid utkämpades konkurrensen om inlåningstillväxten på filialnivå. I dag bevittnar vi en betydande förändring av tillvägagångssätt och taktik med tydliga vinnare och förlorare.

På konkurrensfronten har vi sett både intrång och partnerskap med Fintechs, förvärv och lansering av mobilbanker. På lagstiftningsfronten har den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjt räntorna fem gånger under de senaste tre åren, vilket var ett stort avsteg från den nära nollränta som USA hade haft sedan återhämtningen inleddes 2008. Samtidigt leder den framväxande tekniken till förändringar i konsumenternas beteende och i konkurrensen mellan bankerna. Konsumenternas beteende håller på att förändras i och med allmänt förekommande mobila uppkopplingen och det förändrar hur de interagerar med kanaler för interaktion med bankerna. Fintechs ger ny konkurrens i och med att bankernas traditionella affärsmodell bryts upp. Den låga driftskostnaden som molnet möjliggör i kombination med marginalkostnaden för att skaffa nya digitala kunder får många banker att ompröva sin tillväxtstrategi. Slutligen utmanar framväxten av bitcoin och andra kryptovalutor de traditionella begreppen om pengars eller insättningars lagrade värde.

Som svar på dessa utmaningar har traditionella banker använt sig av flera strategier, bland annat förvärv för att öka inlåningen, rationalisering och modernisering av filialer, investeringar i mobil och digital kapacitet och fokusering på kunder som endast använder mobiltelefonen.

I det här dokumentet tar vi en detaljerad titt på marknaden för att identifiera mönster kring vilka banker som vinner kampen om inlåning. Vi undersökte stora nationella banker, superregionala banker och regionala banker för att fastställa korrelationen mellan övergripande resultat och inlåningsbas. Vi undersökte också i vilken utsträckning investeringar i digital och mobil teknik gör bankerna mer effektiva och lönsamma.

Vänligen fyll i formuläret för att ladda ner vitboken

Email-Download-phone-not-req

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll