Vitbok

Så ökar du möjligheten att lyckas med dina tekniska investeringar

Publicerad: mars 10, 2021
User Experience White Paper

Trots att företagen utåt sett värdesätter en bra användarupplevelse är många webbplatser och appar frustrerande svåra att använda. Enligt Forrester Research misslyckas 70 % av programvaruprojekten på grund av bristande användaracceptans.

Bra användargränssnitt minskar den tid det tar för nybörjare att prestera som experter. Men deras förmåga att göra det beror på kvaliteten på upplevelsen, som till stor del beror på kvaliteten på användargränssnittet. Målet är ett gränssnitt som man inte medvetet tänker på då det stöder de aktuella uppgifterna så pass fullständigt.

För att skapa en bra användarupplevelse måste du involvera användarna och välja designerpersonal som visar empati för användarna. Att skapa en bra upplevelse är ett lagarbete. Kvaliteten på användarupplevelsen bestäms inte bara av skärmens utformning. Copyns kvalitet och relevans spelar roll. Hur snabbt sidorna laddas och hur snabbt gränssnittet reagerar spelar roll. Serverns tillförlitlighet och stabilitet spelar roll.

För bästa resultat bör användarupplevelsens behov styra teknikbesluten — vilket vi kallar "experience-led engineering" — i stället för det traditionella tillvägagångssättet där teknikbesluten fattas i förväg och ofta begränsar upplevelsen.

Att skapa en fantastisk upplevelse är inte längre ett alternativ. McKinsey har visat att företag som värdesätter god design presterar bättre än de som inte gör det, ofta med betydande marginaler. 

 

Ladda ner vitboken

Läs om teknikerna du kan använda för enastående användarupplevelser och för att undvika felfrekvensen som identifierats av Forrester Research.

Email-Download-phone-not-req
Relaterat innehåll