Vitbok

Hemligheten bakom en framgångsrik molnstrategi: Molnåtgärder och styrning

En IDC-analytikeranslutning sponsrad av Virtusa

Publicerad: November 15, 2022

En framgångsrik molnstrategi börjar med att förstå dina affärsmål och sedan kartlägga en tydlig plan som hjälper dig att uppnå dessa mål. Men när du väl har en plan, hur säkerställer du att den genomförs korrekt? Svaret ligger i att fokusera på molndrift och styrning. Genom att ha en tydlig förståelse för hur din molninfrastruktur fungerar och konfigurera processer och principer för att säkerställa att den fungerar smidigt kan du undvika misstag som kan lamslå ett molninitiativ. Att operationalisera molnet kräver ett nära samarbete mellan IT- och affärsteam. Företagsanvändare måste involveras i att definiera krav och användningsfall. Däremot måste IT vara väl förtrogen med den tillgängliga tekniken och hur den kan utnyttjas för att möta dessa behov. Men det handlar inte bara om teknik – effektiv styrning är avgörande för att säkerställa att din molnstrategi överensstämmer med affärsmålen och inte bryter mot några efterlevnadsregler.

Enligt IDC anser endast 50 % av organisationerna att deras molnresor är framgångsrika eller mycket framgångsrika. Organisationer måste fokusera på investeringar i molnhanterings- och driftverktyg. Intelligent CloudOps kan hjälpa till att uppfylla dessa mål genom att förbättra säkerhet och prestanda, hantera kostnader bättre, minska driftskostnaderna och förbättra användarupplevelsen. I whitepaper diskuteras också metodtips för att mogna molnåtgärder och molnstyrning inom tre grundpelare: driftstyrning, ekonomisk styrning och teknikstyrning.

Hemligheten bakom en framgångsrik molnstrategi: Molnåtgärder och styrning

En IDC-analytikeranslutning sponsrad av Virtusa

Relaterat innehåll